Category: Mācību sasniegumi

Mēs lepojamies!

Mēs lepojamies! Cēsu novada matemātikas olimpiādē 4. klases skolniece Agnese Ķīse ieguva 3. vietu. Paldies skolotājai Indrai Ozolai par ieguldīto darbu!

Atzinība Stalbes pamatskolai

Stalbes pamatskola ir bijusi viena no aktīvākajām izglītības iestādēm portālā Uzdevumi.lv 2021./2022. mācību gadā. Uzdevumi.lv izsaka pateicību par skolas aktivitāti un izrādīto atbalstu digitāliem mācību līdzekļiem!

Mācību sasniegumi 2021./2022. mācību gadā

Mēs lepojamies! Sasniegumi ikdienas mācību darbā 2021./2022.m.g. Par teicamām sekmēm un apzinīgu attieksmi mācību darbā (ļoti labi apgūti visi mācību priekšmeti 1.-2.klasē, vismaz 8 balles un ļoti labi apgūti visi mācību priekšmeti 3.klasē vai vismaz 7...

Mēs lepojamies!

Mēs lepojamies! Novada matemātikas olimpiādē 7. klases skolniece Elizabete Dārziņa ieguvusi ATZINĪBU! Paldies skolotājai Ilzei Paeglei par ieguldīto darbu, kā arī pārējiem dalībniekiem par centību!

Mēs lepojamies!

Mēs lepojamies!  9.klases skolēni Kristīne Santa Pētersone ieguvusi 2.vietu (A grupā) un Markuss Raivo Tauriņš ieguvis 3.vietu (B grupā) krievu valodas olimpiādē! Paldies skolotājai Renātei Hmeļņickai par skolēnu sagatavošanu!

Mācību sasniegumi 2021./2022.m.g. 1.semestrī

Mēs lepojamies! Sasniegumi ikdienas mācību darbā 2021./2022. m.g. 1.semestrī. Par teicamām sekmēm un apzinīgu attieksmi pret mācību darbu (vismaz 8 balles un ļoti labi apgūti visi mācību priekšmeti 3.klasē vai vismaz 7 balles un vidējā atzīme...

Mācību sasniegumi 2020./2021. mācību gadā

Mēs lepojamies! Sasniegumi ikdienas mācību darbā 2020./2021. m.g. Par teicamām sekmēm un apzinīgu attieksmi pret mācību darbu (vismaz 8 balles un ļoti labi apgūti visi mācību priekšmeti (2.-3.klasē) vai vismaz 7 balles un vidējā atzīme vismaz...

Mēs lepojamies!

Elizabete Dārziņa matemātikas olimpiādē ieguva atzinību! (skolotāja I.Paegle). Paldies drosmīgajiem 8.-tajiem – Emīlam, Ričardam Ralfam, Kristapam, Kristīnei, Santai (skolotāja M. Buša) par piedalīšanos olimpiādē.