Skolas vadība – kontakti

Direktore, Jolanta Dzene

tel. 64134549, skola”at”stalbe.edu.lv

Direktores vietniece izglītības jomā, Inese Lunte

tel. 64134445, inese.lunte”at”stalbe.edu.lv

Grāmatvede, Valija Vilciņa

tel. 64134549

Lietvede, Ilze Gaile

tel. 64134549