Skolas vadība – kontakti

Direktore

tel. +371 64134549 vai +371 27808650, skola@stalbe.edu.lv
Pieņemšanas laiks pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni.

Direktores vietniece izglītības jomā,

Iveta Adamsone

tel. +371 64134549, mob.tel. +371 29196350

Pieņemšanas laiks pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni.

Lietvede, Ilze Gaile

tel. +371 64134549