Mācību saniegumi I semestrī

Pavisam nesen vēl skanēja pirmā septembra zvans, kas aicināja uz pirmo stundu šajā mācību gadā. Pagājuši Ziemassvētki, sācies otrais semestris. Atskatoties uz pagājušo, lepojamies ar skolēniem, kuri mācības uztver kā nopietnu darbu. Tas vainagojas ar labiem rezultātiem. 

2023./2024.mācību gada 1.semestra mācību sasniegumi.

Par teicamām sekmēm un apzinīgu attieksmi mācību darbā (ļoti labi apgūti visi mācību priekšmeti 1.-2.klasē, vismaz 8 balles un ļoti labi apgūti visi mācību priekšmeti 3.klasē vai vismaz 7 balles un vidējā atzīme vismaz 7,8 balles 4.-9.klasē (sudraba liecība 5.-9.klasē), vidējā atzīme vismaz 9 balles (zelta liecība 5.-9.klasē) 

Par izciliem mācību sasniegumiem.

Zelta liecību saņēma

9.klase

Elizabete Dārziņa

Sudraba liecību saņēma

4.klase

Marta Kučere, Adrija Sidjukina

5.klase

Agnese Ķīse, Bille Pušinska, Marta Rutkovska

6.klase

Ivo Bahmanis

8.klase

Marta Kuzņecova

9.klase

Eunika Balode- Novikova,Rebeka Ekerte

Par labām sekmēm pateicības saņēma (visos mācību priekšmetos iegūtas vismaz 6 balles)

5.klase

Elisa Rasa- Berkule, Madara Strēlniece

8.klase

Samanta Seikstule,Ralfs Strazdiņš

Par centīgu un apzinīgu mācību darbu

1.klase

Amanda Brokāne, Karlīna Ērkšķe,Edgars Eglītis

2.klase

Santa Bahmane,Lote Ābola,Gustavs Miklāvs, Krista Ķīse, Markuss Lasmanis,Elza Šūmane

3.klase

Patriks Opencāns, Karīna Pētersone, Linda Ozoliņa

Paldies skolēniem, viņu vecākiem un skolotājiem par ieguldīto darbu!

Angļu valodas 2. posma olimpiādē piedalījās 

7.klases Madars Antonovs, Kastars Pušinskis

8.klase ATZINĪBU- ieguva Marta Kuzņecova

9.klase Ričards Rudaks

Paldies skolotājam Kristapam Baltiņam

Bioloģijas olimpiādē piedalījās

9.klase Elizabete Dārziņa, Eunika Balode- Novikova

Paldies skolotājai Ilzei Rēķei.

Varētu arī interesēt...