Par skolu…

Stalbes vidusskola dibināta 1988. gada 1. septembrī un bija Pārgaujas novada pakļautības iestāde.
No 2019. gada 1. septembra skolas nosaukums ir Stalbes pamatskola.
No 2021. gada 1. jūlija skola ir Cēsu novada pakļautības iestāde.

Skolā ir iespēja izkopt spējas, talantus, radošo potenciālu, darbojoties interešu izglītības un fakultatīvajās nodarbībās, piedalīties starptautiskajos projektosbet brīvajā laikā skolēni var izmantot skolas bibliotēku un lasītavu, skeitparku un keramikas darbnīcu.

 • 1998. gadā ekspluatācijā nodota skolas sporta zāle.
 • 1999. gadā uzsākta 5 un 6 gadīgo bērnu apmācība.
 • No 2005. gada skola strādā ar elektronisko datu bāzi e-klase.
 • Interneta tīkls visā skolā izveidots 2007. gadā, bezvadu internets no 2010. gada.
 • No 2009. gada skola ir Cēsu pulka skolnieku rotas karoga piemiņas tradīciju turpinātāju kustības dalībskola.
 • No 2010. gada septembra skola ir dalībskola Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas kustībā “Draudzīga skola”.
 • 2011. gada 1. oktobrī iestādei pievienotas bērnudārza grupas, reorganizējot pirmsskolas izglītības iestādi “Rūķītis”.
 • Ar 2012. gada 1. septembri Stalbes vidusskolai pievienota Raiskuma pamatskola, kā skolas struktūrvienība.
 • No 2011. gada skola ir iesaistījusies starptautiskajā Ekoskolu kustībā. 2012. gadā skolai tika piešķirts Ekoskolas nosaukums. No 2013. gada pie skolas plīvo starptautiskais Ekoskolu zaļais karogs.
 • Sadarbībā ar biedrību Sporta klubs „Pārgauja” 2013. gada jūnijā īstenots projekts un izveidots skeitparks pie Stalbes vidusskolas (projekta nosaukums “Skeitparka izveide Pārgaujas novadā”).
 • 2015. gada oktobrī skola saņēma Latvijas izglītības darbinieku arodbiedrības apliecinājumu “Pedagogiem draudzīgākā izglītības iestāde 2015”.
 • No 2016. gada SPKC Nacionālās Veselību veicinošo skolu tīkla “Veselību veicinoša izglītības iestāde”.
 • Sadarbībā ar Pārgaujas novada biedrību „RIKA” izveidotas divas keramikas darbnīcas – viena Stalbes vidusskolā (projekta nosaukums „Stalbes mūžizglītības centra keramikas aprīkojums”), otra skolas struktūrvienībā.
 • Skola iesaistās ES un valsts atbalsta programmā “Skolas auglis” un “Skolas piens”.

Skolas direktori:

 • Auseklis Ķibilds (1988-1990)
 • Jānis Bērziņš (1990-1993)
 • Ilga Smeltere (1993-2000)
 • Jolanta Dzene (no 2000)

Skolas tradīcijas:

 • Zinību diena.
 • Olimpiskā diena.
 • Skolotāju diena.
 • Mārtiņdienas tirgus.
 • Starptautiskā Ekoskolu rīcības diena.
 • Adventes svecītes iedegšana.
 • Ziemassvētku koncerts.
 • Lieldienas.
 • Popiela.
 • Ģimenes dienas koncerts.
 • Talantu konkurss.
 • Valodu dienas.
 • Ābecīšu svētki.
 • Lāčplēša dienas pasākumi – piedalīšanās skrējienā, lāpu gājiens.
 • Latvijas valsts dzimšanas dienas svinības.
 • Barikāžu aizstāvju atceres diena.
 • Skolas dzimšanas dienas pasākumi – absolventu salidojumi. Vecāku dienas.
 • Pēdējā zvana pasākums un izlaidums.

Kultūrizglītības programmas:

 • floristika
 • vokālais ansamblis
 • koris
 • teātra pulciņš

Vides izglītības programmas:

 • vides pulciņš “Dzīvo zaļi”
 • sporta programmas: volejbols, sporta pulciņš “Sporta spēles”

Citas izglītības programmas:

 • Skolnieku rota 1.-3. klasei
 • Jaunsargu apmācība 4.-9. klasei