Pirmsskola

Iedvesmojoša un darbīga vide bērniem vecumā
no 1 gada un 6 mēnešiem līdz 6 gadiem

Mēs piedāvājam vidi, kas nodrošina bērna harmonisku attīstību, daudzveidīgas, interesantas, bērna individualitāti un pašapziņu attīstošas nodarbības, kas veicina bērnu vispusīgu fizisko, ētiski estētisko un intelektuālo attīstību un aktivitāti, iespēju realizēt bērnu idejas. Ar mums kopā darbojas mūzikas, sporta un keramikas skolotāji.

Mēs attīstām bērniem vēlmi izzināt sevi un savu apkārtni, spējas pieņemt pārmaiņas un pašiem tās radīt, gribu būt aktīviem un radošiem.

Mēs kopjam tradīcijas, svinot Zinību dienu, Miķeļdienu, Mārtiņdienu, Latvijas dzimšanas dienu, Ziemassvētkus, Meteņus, Lieldienas, Ģimenes dienu, Līgo svētkus. Radam arī jaunas aktivitātes, kā sporta dienas, karavīru āra dzīve, ūdens diena, dārza dienas un citas aktivitātes, kas rodas sadarbībā ar bērniem.

Mūsu devīze:

Palīdzēt bērnam attīstīt to, kas viņā ir ielikts no Dieva. Dariet to mierīgi un ar mīlestību.  /M. Montesori/

Mēs atbalstām:

3P principu – paslavē, pajautā, piedāvā
3P skolotāju– personība, profesionalitāte, pilsonis
3P Paula Valdena ideju:

 • atklājam bērna potenciālu
 • attīstām bērna pacietību
 • veicinām bērna precizitāti

un ticam, ka laime un bagātība, tad būs ar bērnu visu turpmāko dzīvi un tiks realizēts Paula Valdena 5G (potenciāls, Geduld – pacietība, Genauigkeit – precizitāte, Glück – laime, Geld -nauda) princips.

Pirmsskolas grupas Stalbē:

 • SKUDRIŅAS” – 1,6-3 gadi
 • “KUKAINĪŠI” – 3-5 gadi
 • SPĀRĪTES” – 5-7 gadi
 • SIENĀZĪŠI” – 5-7 gadi

Pirmsskolas grupas Auciemā:

 • “TAURENĪŠI” – 1,6-3 gadi
 • “SAULĪTES” – 3-4 gadi
 • “BITĪTES” – 4-5 gadi
 • “KAĶĪŠI” – 5-6 gadi
 • “SPRĪDĪŠI” – 6-7 gadi