Mācību sasniegumi 2020./2021. mācību gadā

Mēs lepojamies!

Sasniegumi ikdienas mācību darbā 2020./2021. m.g.

Par teicamām sekmēm un apzinīgu attieksmi pret mācību darbu (vismaz 8 balles un ļoti labi apgūti visi mācību priekšmeti (2.-3.klasē) vai vismaz 7 balles un vidējā atzīme vismaz 7,8 balles 4.klasē (sudraba liecība 5.-9.klasē), vidējā atzīme vismaz 9 balles (zelta liecība 5.-9.klasē) pateicības saņēma 13 skolēni:

 • 2.klasē: Agnese Ķīse, Bille Pušinska, Elisa Rasa-Berkule, Marta Rutkovska
 • 3.klasē: Ivo Bahmanis
 • 4.klasē: Natanaēls Novikovs, Kaspars Pušinskis

Zelta liecības saņēma:

 • 6.klasē: Elizabete Dārziņa, Eunika Balode-Novikova

Sudraba liecības saņēma:

 • 5.klasē: Marta Kuzņecova
 • 8.klasē: Laila Līga Beļājeva, Emīls Dārziņš 
 • 9.klasē: Veronika Ruska

Pateicības par labām  sekmēm mācībās (visos mācību priekšmetos iegūtas vismaz 6 balles, 2.-3.klasē labi apgūti  visi mācību priekšmeti)  saņēma 22 skolēni:

 • 2.klasē: Kristians Gleizdāns, Bruno Kārkliņš, Mārtiņš Rudaks, Sabīne Stivriņa, Olivers Šulcs, Markuss Marks Zariņš
 • 3.klasē: Dāvids Auziņš, Rainers Balodis, Emija Rasa-Berkule, Madara Strēlniece, Roberts Veips
 • 4.klasē: Rihards Grabis
 • 5.klasē: Samanta Seikstule,
 • 6.klasē: Alise Baumane, Rebeka Ekerte, Daniels Roberts Kūlītis
 • 7.klasē: Amanda Priedīte
 • 8.klasē: Kristīne Santa Pētersone
 • 9.klasē: Karlīna Gaspersone, Kristī Ozola, Arta Krista Paegle, Markuss Vimba

Starpnovadu olimpiāžu laureāti un dalībnieki 2020./2021. mācību gadā

 • Karlīna Gaspersone ieguva 2.vietu ķīmijas olimpiādē 9.klasei (sk. K.Blūmentāle)
 • Elizabete Dārziņa ieguva atzinību matemātikas olimpiādē 6.klasei (sk. I.Paegle)
 • Kristī Ozola ieguva 2.vietu angļu valodas olimpiādē 9.klasei (sk. M.Jēkabsone)

 Starpnovadu olimpiāžu dalībnieki

 • Markuss Vimba piedalījās ķīmijas olimpiādē 9.klasei (sk. K.Blūmentāle)
 • Emīls Dārziņš, Ralfs Ričards Krupenko, Kristaps Liepiņš, Kristīne Santa Pētersone, Santa Solovjova piedalījās  matemātikas olimpiādē 8.klasei (sk. M.Buša)

Labākie mācību priekšmetos 2020./2021. m.g.

 • Matemātikā – 2.kl. A.Ķīse, 4.kl. R.Grabis, N.Novikovs,  5.kl. S.Seikstule, 6.kl. E.Dārziņa, 7.kl. J.Antonovs,  8. kl.  K.I.Liepiņš,  9. kl. V.Ruska;
 • Datorikā – 4.kl. R.Grabis, 5.kl. S.Seikstule, 6.kl. E.Dārziņa, 7.kl. K.S.Brūdere, 8.kl.K.I.Liepiņš, 9.kl. M.Vimba;
 • Sociālajās zinībās –  4.kl. K.Pušinskis, 5.kl. M.Kuzņecova, 6.kl. A.Baumane, 7.kl. A.Priedīte;
 • Latviešu valodā – 1.kl. S.M.Želve, 6.kl.  E.Dārziņa, 8.kl. K.S.Pētersone, 9.kl. V.Ruska;
 • Literatūrā – 5.kl.S.Seikstule, 6.kl. E.Balode-Novikova, 7.kl. S.Egle,  8.kl. K.S.Pētersone, 9.kl.  V.Ruska;
 • Krievu valodā – 4.kl. N.Novikovs, 6.kl. E.Balode-Novikova, 7.kl. S.Egle, 8.kl. K.S.Pētersone, 9.kl. A.Šimkuse;
 • Angļu valodā – 3.kl. D.Auziņš,  4.kl. N.Novikovs, 5.kl. M.Kuzņecova,  6.kl. E.Balode-Novikova, 9.kl. K.Ozola;
 • Vizuālajā mākslā – 6.kl. E.Dārziņa, 7.kl. S.Egle,  8. kl. L.L.Beļājeva, 9.kl. A.Šimkuse;
 • Ķīmijā – 8.kl. K.I.Liepiņš, 9.kl. K.Gaspersone, V.Ruska;
 • Ģeogrāfijā – 7.kl. A.Priedīte, 8.kl. E.Dārziņš, 9.kl. V.Ruska;
 • Bioloģijā – 7.kl.K.S.Brūdere, 8.kl. L.L.Beļājeva, 9.kl. V.Ruska;
 • Sportā – 1.kl. A.Sidjukina, J.Gulbis-Urbāns, 2.kl. B.Kārkliņš, 3.kl. R.Balodis, 4. K.Pušinskis, 5.kl. M.Kuzņecova, 6.kl. E.Dārziņa, R.Ekerte,  8.kl. L.L.Beļājeva, 9.kl. V.Ruska;
 • Mājturībā un tehnoloģijās/ Dizainā un tehnoloģijās – 5.kl. M.Kuzņecova, 6.kl. E.Dārziņa, R.Frīdenšteins, 7.kl. A.Priedīte, 8.kl. L.L.Beļājeva, 9.kl. K.Ozola;
 • Mūzikā – 3.kl. D.Auziņš, 4.kl.N.Novikovs,  5.kl. S.Seikstule, 6.kl. E.Dārziņa, 7.kl. A.Priedīte, 8.kl. E.Dārziņš, 9.kl. K.Gaspersone;
 • Latvijas vēsturē – 6.kl. E.Dārziņa, 8.kl. L.L.Beļājeva, 9.kl. K.Ozola;
 • Pasaules vēsturē – 6.kl. E.Balode-Novikova, 9.kl. D.Mocāns.

Varētu arī interesēt...