Piekļūstamības paziņojums

Stalbes pamatskola saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz Stalbes pamatskolas oficiālo tīmekļvietni – https://www.stalbe.edu.lv

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode – VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?
Stalbes pamatskolas tīmekļvietne daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445:

  • Attēliem, bet ne visiem, trūkst alternatīvie teksti, līdz ar to cilvēki, kas izmanto ekrānlasītāju nevar nolasīt attēla pamatinformāciju,
  • Video failu saturam nav pievienoti subtitri.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments šeit.

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, citā formātā, piedāvājam turpmāk minētās alternatīvas. Piekļūstamības problēmas, kas saistītas ar teksta izmēriem, piedāvājam risināt, izmantojot interneta pārlūkprogrammas iebūvēto funkciju “Tuvināt”, saīsne – Ctrl poga kombinācijā ar + (tuvināt), – (tālināt) vai 0 (atgriezt sākuma režīmā).

Teksta uztveramībai iesakam izmantot ekrāna lasītājus: * Narrator (Microsoft Windows sistēmā iebūvēta lietotne) * VoiceOver (Apple OS X sistēmā iebūvēta lietotne) * NVDA (bezmaksas Microsoft Windows sistēmai pieejama lietotne).

Atsauksmēm un saziņai
Mēs cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums: e-pasts: skola@stalbe.edu.lv
Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi Iesniegumu likumā noteiktajā kārtībā.

Sūdzību iesniegšana

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv
Tālrunis: +37167686768
Adrese: Baznīcas iela 25 Rīga, LV-1010
Tīmekļvietne: https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija