Category: Mācību sasniegumi

Mācību sasniegumi 2019./2020. m.g. 1.semestrī

Mēs lepojamies! Sasniegumi ikdienas mācību darbā 2019./2020. m.g. 1.semestrī. Par teicamām sekmēm un apzinīgu attieksmi pret mācību darbu (vismaz 8 balles un ļoti labi apgūti visi mācību priekšmeti (2.-3.klasē) vai vismaz 7 balles un vidējā atzīme...

Mēs lepojamies!

9. klases skolēns Armands Ričards Robītis starpnovadu bioloģijas olimpiādē ir ieguvis 3. vietu. Paldies skolotājai Ilzei Rēķei par ieguldīto darbu!

Mācību sasniegumi 2018./2019.

SKOLĒNU SASNIEGUMI 2018./2019. MĀCĪBU GADĀ STARPNOVADU OLIMPIĀŽU LAUREĀTI Emīls Dakša ieguva 1.vietu bioloģijas olimpiādē 9.klasei (skolotāja Ilze Rēķe) Emīls Dakša ieguva atzinību vēstures olimpiādē 9.klasei (skolotāja Ivanda Ceijere) Sabīne Strazdiņa ieguva 3.vietu latviešu valodas un literatūras olimpiādē 8.klasei (skolotāja Inese Kozlovska) Roberts Mednis ieguva 2.vietu matemātikas olimpiādē 6.klasei (skolotāja Ilze...

Mācību sasniegumi 2017./2018.

Mēs lepojamies! Sasniegumi Starpnovadu mācību priekšmetu olimpiādēs. Santa Solovjova ieguva 1.vietu mājturības un tehnoloģiju olimpiādē meitenēm 5.klasei (sk.S.Jonāse) Marta Kristiāna Antonova (6.kl.) ieguva atzinību mājturības un tehnoloģiju olimpiādē meitenēm 7.klasei(sk.S.Jonāse) Edgars Šūmanis ieguva atzinību mājturības un tehnoloģiju olimpiādē 8.-9.klasei (sk.J.Mičulis) Marta Kristiāna Antonova (6.kl.) ieguva atzinību matemātikas olimpiādē (sk....

Mācību sasniegumi 2016./2017.

Mēs lepojamies! Stalbes vidusskolas skolēnu sasniegumi un dalība starpnovadu (Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Vecpiebalgas novadu)  olimpiādēs  2016./2017.m.g. Bioloģijas olimpiādē 9.klasei Roberts Laudiņš ieguva 3.vietu, piedalījās Toms Kristiāns Robītis (skolotājaI.Rēķe) Latviešu valodas olimpiādē 12.klasei piedalījās Inga Buša (skolotāja I.Kozlovska) Vēstures...