Pirmsskolas grupas

Iedvesmojoša un darbīga vide
bērniem vecumā no 1 gada un 6 mēnešiem līdz 6 gadiem

Mēs piedāvājam vidi, kas nodrošina bērna harmonisku attīstību, daudzveidīgas, interesantas, bērna individualitāti un pašapziņu attīstošas nodarbības, kas veicina bērnu vispusīgu fizisko, ētiski estētisko un intelektuālo attīstību un aktivitāti, iespēju realizēt bērnu idejas. Ar mums kopā darbojas mūzikas, sporta un keramikas skolotāji.

Mēs attīstām bērniem vēlmi izzināt sevi un savu apkārtni, spējas pieņemt pārmaiņas un pašiem tās radīt, gribu būt aktīviem un radošiem.

Mēs kopjam tradīcijas, svinot Zinību dienu, Miķeļdienu, Mārtiņdienu, Latvijas dzimšanas dienu, Ziemassvētkus, Meteņus, Lieldienas, Ģimenes dienu, Līgo svētkus. Radam arī jaunas aktivitātes, kā sporta dienas, karavīru āra dzīve, ūdens diena, dārza dienas un citas aktivitātes, kas rodas sadarbībā ar bērniem.

Mūsu devīze:

Palīdzēt bērnam attīstīt to, kas viņā ir ielikts no Dieva. Dariet to mierīgi un ar mīlestību.  /M. Montesori/

Mēs atbalstām:

3P principupaslavē, pajautā, piedāvā
3P skolotājupersonība, profesionalitāte, pilsonis
3P Paula Valdena ideju:

 • atklājam bērna potenciālu
 • attīstām bērna pacietību
 • veicinām bērna precizitāti

un ticam, ka laime un bagātība, tad būs ar bērnu visu turpmāko dzīvi un tiks realizēts Paula Valdena 5G (potenciāls, Geduld – pacietība, Genauigkeit – precizitāte, Glück – laime, Geld -nauda) princips.

Pirmsskolas grupas Stalbē:

 • SKUDRIŅAS” – 1,6-3 gadi
 • TAURIŅI” – 3-4 gadi
 • BITĪTES”- 4-5 gadi
 • SIENĀZĪŠI” – 5-6 gadi
 • SPĀRĪTES” – 6-7 gadi

Pirmsskolas grupas Auciemā:

 • “TAURENĪŠI” – 1,6-3 gadi
 • “SAULĪTES” – 3-4 gadi
 • “BITĪTES” – 5-6 gadi
 • “SPRĪDĪŠI” – 6-7 gadi

„SKUDRIŅAS” Stalbē

Tek, tek, tek, tek,
Kas tur tā tek?
Mazās skudriņas,
Uz grupiņu tek!

Mīļākās audzītes,
Smaidīgā auklīte,
Ik rītu tās sagaida,
No malu maliņām!

Šo grupu apmeklē bērni no 1,6 – 3 gadiem.

Ar bērniem kopā darbojas skolotājas:

 • Inese Stalaža
 • Ilze Paegle
 • Anita Lapsiņa

Skolotāja palīgs: Solvita Jansone

Mūsu grupas prioritāte ir mazā cilvēka individuālās izaugsmes veicināšana, kur bērns ir pētnieks un darītājs. Dzīvespriecīgi bērni, kas dzīvo veselīgi un aktīvi, mācās, darbojoties ieinteresēti, ar aizrautību un prieku, līdzdarbojas, radoši izpaužas, gūst pirmo pieredzi par sevi, citiem, apkārtējo pasauli un to savstarpējo mijiedarbību.

“TAURIŅI” Stalbē

Par spīti kalnu vējiem
Mazs taurenītis spārnos ceļas,
Tas pasveicina kalnus, lejas,
Mans mazais sapņu taurenīts.

Šo grupu apmeklē bērni no 3 – 4 gadiem.

Ar bērniem kopā darbojas skolotājas:

 • Sindija Belasika
 • Anita Lapsiņa

Skolotāja palīgs: Irita Rudzīte

Grupas darbu un bērnu izziņas procesu virzām caur bērniem aktuālām un interesējošām tēmām. Šobrīd esam atklājuši, ka mūs visus interesē ēdienu gatavošana, tāpēc visi kopā caur pašapkalpošanās prasmju apgūšanu mācāmies pirmās iemaņas galda kultūrā, ēdienu gatavošanā, skaitīšanā, burtošanā. Ar prieku apgūstam dažāda veida rokdarbus un uzdziedam  jautras dziesmas. Katru dienu mums ir darbu pilnas rokas, jo mēs visi, gan bērni, gan skolotājas ar lielu aizrautību realizējam mūsu radītās idejas. Dienas beigās esam piekusuši, bet laimīgi.

“BITĪTES” Stalbē

Tu, bitīte, maza, bet darbiņš ir liels,
No Tevis tik daudz varu mācīties.
Spieto un lidinies tur un te,
Tāpēc, ka Tu esi bitīte.

Šo grupu apmeklē bērni no 4 – 5 gadiem.

Ar bērniem kopā darbojas skolotājas:

 • Everita Virbule
 • Sintija Rozīte

Skolotāja palīgs: Diana Gobiņa

Mums patīk visiem kopā lasīt grāmatas, mēs mācāmies atpazīt burtus, mēs gribam visu zināt, kas un kāpēc, tāpēc daudz eksperimentējam un izzinām pasauli praktiskajā darbībā. Mums ļoti interesē, kas notiek skolas apkārtnē, tāpēc daudz laika pavadām ārā, svaigā gaisā, vērojot putnus, kukaiņus, dzīvnieciņus un dažādus augus. Ar prieku spēlējamies rotaļu laukumā.

“SIENĀZĪŠI” Stalbē

Zālē čīgā sienāzītis,
Vienmēr jautrais vijolnieks.
Šogad skaista vasariņa,
Tāpēc viņam prieks!

Šo grupu apmeklē bērni no 5 – 6 gadiem.

Ar bērniem kopā darbojas skolotājas:

 • Agrita Jānelsiņa
 • Karīna Stalaža

Mūsu grupā mēs dodam bērniem iespēju rotaļāties un spēlēties, draudzēties un atpūsties, zīmēt, līmēt, veidot, dejot, svinēt svētkus un priecāties! Kā arī -vērot debesis, klausīties vēju, sadzirdēt putnu dziesmas, rūpēties par sevi un citiem, no maza nieka uzburt prieku! Bērni ir dabas draugi un pētnieki. Vēro dzīvās un nedzīvās dabas objektus, dabā notiekošās izmaiņas, eksperimentē, pēta un izzina apkārtni. Bērniem tiek audzināta mīlestība pret savu ģimeni, dabu un Latviju.

“SPĀRĪTES” Stalbē

Man reizēm ir spārni.
Nē, ne tādi kā vārnai.
Un ne tādi kā lidmašīnai.
Spārni kā spārei.
Tos īsti neredz, bet tie mani paceļ.

Šo grupu apmeklē bērni no 6 – 7 gadiem.

Ar bērniem kopā darbojas skolotājas:

 • Skaidrīte Drele
 • Karīna Stalaža

Skolotāja palīgs: Diāna Ozoliņa

“Spārītes” grupā bērni ir kā pētnieki un darītāji. Viņi ar skolotājas atbalstu iegūst un papildina savas zināšanas dažādās jomās, tādējādi veidojot izpratni, apgūst dažādas prasmes – rēķināt, lasīt, aplicēt, gleznot, mācīties, apzināties sevi, sadarboties. Visvairāk bērniem patīk darboties ar mazajiem robotiem Coco un Bubble.

“TAURENĪŠI” Auciemā

Māmuliņa – šito prieku – 
Redzi tur to ceļinieku?
Lido pirmais taurenītis,
Pavasara vēstnesītis.
Ko nu abi darīsim,
Taurenīti? Lidosim!
Tu pa gaisu, es pa zemi,
Nāc un mani spārnos ņemi!
/Herbets Dorbe/

Šo grupu apmeklē bērni no 1,6 – 3 gadiem.
Ar bērniem kopā darbojas skolotājas:

 • Vineta Eigita-Kupča
 • Dzintra Aleksejeva

Skolotāju palīgs: Justīne Jakovļeva

Darbu plānojam atbilstoši kompetenču izglītībai, vairāk akcentējot pašapkalpošanās prasmes. Lai bērna personības attīstība notiktu mērķtiecīgi, grupā esam radījušas vidi, kura atbalsta mazuļu vēlmi praktiski darboties interešu zonās, apgūstot jaunas zināšanas un prasmes saskaņā ar bērnu interesēm.

Svarīgi, lai bērni gūst prieku un pozitīvas emocijas no tā, ko viņi dara.
“TAURENĪŠU” grupa ir gatava jauniem piedzīvojumiem.

“SAULĪTES” Auciemā

Saulīte pa zemes virsmu
šodien jau  no rīta staigā.
Nesteidzies …
Parādi tai  vienu vaigu,
arī  otru parādi.
Teic saulītei laburītu!
Saulītei to arī vajag,
Lai tā skrien pa ielu,
lai tā kokos rāpjas.
Tu jau esi tik liels –
Ka ar sauli sveicinies!
/Bērnu dzejolis/

Šo grupu apmeklē bērni no 3 – 4 gadiem.
Ar bērniem kopā darbojas skolotājas:

 • Kristīne Audickiene  
 • Liene Šute

Skolotāja palīgs: Margita Zariņa

“BITĪTES” Auciemā

Sapnī pļavā esmu es,
Apkārt dūc man bitītes,
Katra savā ziediņā,
Klusu dziesmu zumzina.
Ai, kā vēlos bite būt,
Nektāru no ziediem gūt.
Lai šis sapnis nebeigtos,
Kas man bites spārnus dos?
Protu dūkt kā bitītes,
Zinu visas puķītes,
Ja ar ko vēl neprotu,
Gan ar laiku apgūšu.

Šo grupu apmeklē bērni no 5 – 6 gadiem.
Ar bērniem kopā darbojas skolotājas:

 • Daiga Bērziņa
 • Liene Škute
 • Dzintra Aleksejeva

Skolotāju palīgs: Daiga Buša

“Bitīšu” grupas bērniem patīk dziedāt un dejot, arī sportošana un veselīgs dzīvesveids mūs saista. Bērni ir zinātkāri, tiem patīk izzināt jaunas lietas, kā arī dažādi eksperimenti. Bērniem patīk stāstīt pašu sacerētas pasakas.

“SPRĪDĪŠI” Auciemā

Ak, tavu jauku rītiņu,
Kad modras acis veras!
Ak, tavu prieka brītiņu,
Kad Sprīdīši pie darba ķeras!


Šo grupu apmeklē bērni vecumā no 6 – 7 gadiem.

Ar bērniem kopā darbojas skolotājas:

 • Indra Grāvele
 • Anita Šūmane
 • Inguna Cepa

Skolotāja palīgs: Sintija Bruņiniece

“Sprīdīšu” grupiņas bērni ir ļoti zinātkāri, kustīgi, aktīvi, radoši. Ar interesi un aizrautību veic dažādus uzdevumus individuāli un grupās. Bērniem ir iespēja darboties ar dažādiem konstruktoriem, celtniecības klučiem, Lego. Bērniem  interesē un aizrauj dažādi eksperimenti, enciklopēdijas. Patīk spēlēt sporta spēles. Bērniem ir savs redzējums par visu, kas ir mums apkārt.