Pirmsskolas grupas

Pirmsskolas grupas Stalbē:

 • SKUDRIŅAS” – 1,6-3 gadi
 • “KUKAINĪŠI” – 3-5 gadi
 • SPĀRĪTES” – 5-7 gadi
 • SIENĀZĪŠI” – 5-7 gadi

Pirmsskolas grupas Auciemā:

 • “TAURENĪŠI” – 1,6-3 gadi
 • “SAULĪTES” – 3-4 gadi
 • “BITĪTES” – 4-5 gadi
 • “KAĶĪŠI” – 5-6 gadi
 • “SPRĪDĪŠI” – 6-7 gadi

„SKUDRIŅAS” Stalbē

Tek, tek, tek, tek,
Kas tur tā tek?
Mazās skudriņas,
Uz grupiņu tek!

Mīļākās audzītes,
Smaidīgā auklīte,
Ik rītu tās sagaida,
No malu maliņām!

Šo grupu apmeklē bērni no 1,6 – 3 gadiem.

Ar bērniem kopā darbojas skolotājas:

 • Inese Stalaža
 • Ilze Paegle

Skolotāja palīgi: Diāna Ozoliņa, Gunita Vimba

Mūsu grupas prioritāte ir mazā cilvēka individuālās izaugsmes veicināšana, kur bērns ir pētnieks un darītājs. Dzīvespriecīgi bērni, kas dzīvo veselīgi un aktīvi, mācās, darbojoties ieinteresēti, ar aizrautību un prieku, līdzdarbojas, radoši izpaužas, gūst pirmo pieredzi par sevi, citiem, apkārtējo pasauli un to savstarpējo mijiedarbību.

“KUKAINĪŠI” Stalbē

Par spīti kalnu vējiem
Mazs taurenītis spārnos ceļas,
Tas pasveicina kalnus, lejas,
Mans mazais sapņu taurenīts.

Šo grupu apmeklē bērni no 3 – 5 gadiem.

Ar bērniem kopā darbojas skolotājas:

 • Sindija Belasika
 • Anita Lapsiņa
 • Everita Virbule

Skolotāja palīgi: Irita Rudzīte, Gunita Vimba

Grupas darbu un bērnu izziņas procesu virzām caur bērniem aktuālām un interesējošām tēmām. Šobrīd esam atklājuši, ka mūs visus interesē ēdienu gatavošana, tāpēc visi kopā caur pašapkalpošanās prasmju apgūšanu mācāmies pirmās iemaņas galda kultūrā, ēdienu gatavošanā, skaitīšanā, burtošanā. Ar prieku apgūstam dažāda veida rokdarbus un uzdziedam  jautras dziesmas. Katru dienu mums ir darbu pilnas rokas, jo mēs visi, gan bērni, gan skolotājas ar lielu aizrautību realizējam mūsu radītās idejas. Dienas beigās esam piekusuši, bet laimīgi.

“SPĀRĪTES” Stalbē

Man reizēm ir spārni.
Nē, ne tādi kā vārnai.
Un ne tādi kā lidmašīnai.
Spārni kā spārei.
Tos īsti neredz, bet tie mani paceļ.

Šo grupu apmeklē bērni no 5 – 7 gadiem.

Ar bērniem kopā darbojas skolotājas:

 • Agija Kilipa
 • Madara Reinharde

Skolotāja palīgs: Solvita Jansone

“Spārītes” grupā bērni ir kā pētnieki un darītāji. Viņi ar skolotājas atbalstu iegūst un papildina savas zināšanas dažādās jomās, tādējādi veidojot izpratni, apgūst dažādas prasmes – rēķināt, lasīt, aplicēt, gleznot, mācīties, apzināties sevi, sadarboties. Visvairāk bērniem patīk darboties ar mazajiem robotiem Coco un Bubble.

“SIENĀZĪŠI” Stalbē

Zālē čīgā sienāzītis,
Vienmēr jautrais vijolnieks.
Šogad skaista vasariņa,
Tāpēc viņam prieks!

Šo grupu apmeklē bērni no 5 – 7 gadiem.

Ar bērniem kopā darbojas skolotājas:

 • Agrita Jānelsiņa
 • Zane Eihvalde

Skolotāja palīgs: Solvita Jansone

Mūsu grupā mēs dodam bērniem iespēju rotaļāties un spēlēties, draudzēties un atpūsties, zīmēt, līmēt, veidot, dejot, svinēt svētkus un priecāties! Kā arī -vērot debesis, klausīties vēju, sadzirdēt putnu dziesmas, rūpēties par sevi un citiem, no maza nieka uzburt prieku! Bērni ir dabas draugi un pētnieki. Vēro dzīvās un nedzīvās dabas objektus, dabā notiekošās izmaiņas, eksperimentē, pēta un izzina apkārtni. Bērniem tiek audzināta mīlestība pret savu ģimeni, dabu un Latviju.

“TAURENĪŠI” Auciemā

Māmuliņa – šito prieku – 
Redzi tur to ceļinieku?
Lido pirmais taurenītis,
Pavasara vēstnesītis.
Ko nu abi darīsim,
Taurenīti? Lidosim!
Tu pa gaisu, es pa zemi,
Nāc un mani spārnos ņemi!
/Herbets Dorbe/

Šo grupu apmeklē bērni no 1,6 – 3 gadiem.
Ar bērniem kopā darbojas skolotāja:

 • Sintija Verjutina

Skolotājas palīgi: Līga Liepiņa, Ineta Stīpniece

Darbu plānojam atbilstoši kompetenču izglītībai, vairāk akcentējot pašapkalpošanās prasmes. Lai bērna personības attīstība notiktu mērķtiecīgi, grupā esam radījušas vidi, kura atbalsta mazuļu vēlmi praktiski darboties interešu zonās, apgūstot jaunas zināšanas un prasmes saskaņā ar bērnu interesēm.

Svarīgi, lai bērni gūst prieku un pozitīvas emocijas no tā, ko viņi dara.
“TAURENĪŠU” grupa ir gatava jauniem piedzīvojumiem.

“SAULĪTES” Auciemā

Saulīte pa zemes virsmu
šodien jau  no rīta staigā.
Nesteidzies …
Parādi tai  vienu vaigu,
arī  otru parādi.
Teic saulītei laburītu!
Saulītei to arī vajag,
Lai tā skrien pa ielu,
lai tā kokos rāpjas.
Tu jau esi tik liels –
Ka ar sauli sveicinies!
/Bērnu dzejolis/

Šo grupu apmeklē bērni no 3 – 4 gadiem.
Grupa uz nenoteiktu laiku apvienota ar “Bitīšu” grupu. Skatīt informāciju “Bitīšu” grupā.

“BITĪTES” Auciemā

Sapnī pļavā esmu es,
Apkārt dūc man bitītes,
Katra savā ziediņā,
Klusu dziesmu zumzina.
Ai, kā vēlos bite būt,
Nektāru no ziediem gūt.
Lai šis sapnis nebeigtos,
Kas man bites spārnus dos?
Protu dūkt kā bitītes,
Zinu visas puķītes,
Ja ar ko vēl neprotu,
Gan ar laiku apgūšu.

Šo grupu apmeklē bērni no 3 – 5 gadiem.
Ar bērniem kopā darbojas skolotājas:

 • Daiga Bērziņa
 • Signija Opincāne

Skolotāju palīgs: Daiga Buša

“Bitīšu” grupas bērniem patīk dziedāt un dejot, arī sportošana un veselīgs dzīvesveids mūs saista. Bērni ir zinātkāri, tiem patīk izzināt jaunas lietas, kā arī dažādi eksperimenti. Bērniem patīk stāstīt pašu sacerētas pasakas.

“KAĶĪŠI” Auciemā

Kaktiņā pele
Cab čibu čabu!
Kaķēns uz mūra
Šķiet ķērienu labu.
Piesargies, pele:
Tas nebūs uz labu!
Kaķēns no mūra
Lec skribu skrabu!
Kas tika? kas bija?
Vai medījums gūts?
Ne tika, ne bija:
Pele alā spudūc!

Šo grupu apmeklē bērni vecumā no 5 – 6 gadiem. 

Ar bērniem kopā darbojas skolotājas:

 • Kristīne Audickiene
 • Ginta Berķe
 • Anita Šūmane

Skolotāja palīgs: Margita Zariņa

“Kaķīšu” grupas bērni ir ļoti zinātkāri un draudzīgi. Mācās priecāties par atšķirīgo sevī un citos. Bērni labprāt darbojas praktiski, pēta, sēj un audzē, eksperimentē, sporto, dzied un dejo, min mīklas. Grupiņā ir plašas, gaišas un skaistas telpas ar lieliem logiem, ko bērni labprāt estētiski noformē ar saviem radošajiem darbiņiem. 

“SPRĪDĪŠI” Auciemā

Ak, tavu jauku rītiņu,
Kad modras acis veras!
Ak, tavu prieka brītiņu,
Kad Sprīdīši pie darba ķeras!


Šo grupu apmeklē bērni vecumā no 6 – 7 gadiem.

Ar bērniem kopā darbojas skolotājas:

 • Indra Grāvele
 • Anita Šūmane

Skolotāja palīgs: Sintija Bruņiniece

“Sprīdīšu”grupā bērni atklāj savus talantus. Mācās saprast dažādas likumsakarības, notikumus  dabā. Mācās domāt, secināt, izteikt viedokli  par visu, kas ir ap mums, par visu, kas notiek ar mums.