Category: Jaunumi

Mēs lepojamies!

13. janvārī 9. klases skolnieces Loreta Lapsiņa un Sabīne Strazdiņa latviešu valodas un literatūras olimpiādē ieguva atzinību! Paldies skolotājai Inesei Kozlovskai par ieguldīto darbu!

Ēnu diena Pārgaujas novada pašvaldībā

Iluta Beķere, sabiedrisko attiecību un jaunatnes lietu speciāliste. Attīstības plānošanas nodaļa. Ēnu diena Pārgaujas novada pašvaldībā. Šī gada 12. februārī visā Latvijā norisināsies Ēnu diena, kad skolēniem ir iespēja izvēlēties sev interesējošu profesijas pārstāvi...

Ēnu diena 2020

Skolēni tiek aicināti reģistrēties vietnē:  https://enudiena.lv/, kur var pieteikties pieejamām vakancēm, aizpildot anketu un iesniedzot savu motivācijas vēstuli.

Atzinības raksts Stalbes pamatskolai

2019./2020. mācību gada 1. semestrī Stalbes pamatskolas skolēni portālā Uzdevumi.lv atrisinājuši 23243 uzdevumus un skolotāji uzdevuši 10 digitālus pārbaudes darbus.

Mācību sasniegumi 2019./2020. m.g. 1.semestrī

Mēs lepojamies! Sasniegumi ikdienas mācību darbā 2019./2020. m.g. 1.semestrī. Par teicamām sekmēm un apzinīgu attieksmi pret mācību darbu (vismaz 8 balles un ļoti labi apgūti visi mācību priekšmeti (2.-3.klasē) vai vismaz 7 balles un vidējā atzīme...

No sirds uz sirdi

Mēs, Stalbes pamatskolas sākumskolas  skolēni un skolotāji, Ziemas tumšākajā laikā nolēmām dāvināt prieku  Stalbes senioriem. Skolēni  dalījās ar rudenī sarūpētajām dārza un meža veltēm, kas tika glīti iesaiņotas un nogādātas tiem, kam tas visvairāk...

Interneta neredzamā puse

9. janvārī Stalbes pamatskolas aktu zālē visas dienas garumā notiks lekcijas par interneta lietošanas ietekmi un ar to saistītajiem riskiem. Priekšpusdienā plānotas nodarbības 2.-9. klašu skolēniem, bet plkst. 17.00 uz lekciju “Interneta neredzamā puse”...

Mācību ekskursija Dabas muzejā

12. decembrī 6. klases skolēni kopā ar audzinātāju Ilzi Rēķi devās mācību ekskursijā uz dabas muzeju. Tur, projekta “Skolas soma” ietvaros notika divas nodarbības. Vispirms skolēni iepazinās ar Latvijas un pasaules tauriņiem. Skolēni ar...