Norēķini par ēdināšanu

Informācija vecākiem par ēdināšanas pakalpojumu cenām un norēķinu kārtību Stalbes pamatskolā

ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMU CENAS 2019./2020. MĀCĪBU GADĀ

IZGLĪTOJAMO GRUPA BROKASTIS PUSDIENAS LAUNAGS VECĀKU MAKSĀJUMS
1 – 4 GADIVienas dienas ēdināšanas cena: brokastis + pusdienas + launags     2,35
5 – 6 GADIVienas dienas ēdināšanas cena: brokastis + launags*     1,15
1.–9. KLASE 0,80 1,42** 0,60 1,40

* 5, 6 gadīgo grupai pusdienas EUR 1,20 apmērā apmaksā pašvaldība

** Pusdienas no 1. – 9. klasei apmaksā valsts un pašvaldība

Vecāki var norēķināties par ēdināšanas pakalpojumiem skaidrā naudā skolas ēdnīcā, kā arī ar pārskaitījumu, ieskaitot samaksu ZS ANUĻI bankas kontā līdz nākamā mēneša 15. datumam.

Ja vecāki vēlas saņemt e-rēķinu e-pastā, lūdzam atsūtīt uz e-pastu anuli@inbox.lv sekojošu informāciju:

 • Rēķina saņēmēja Vārds Uzvārds
 • Personas kods
 • Adrese
 • Audzēkņa Vārds Uzvārds – par kuru maksā
 • Pirmsskolas izgl. iestāde, kuru audzēknis apmeklē – Stalbes pamatskola vai Stalbes pamatskolas struktūrvienība.

ZS ANUĻI (Pilnais nosaukums – Cēsu rajona Raiskuma pagasta ZS Anuļi)

 • Vienotais reģ. Nr. 44101035799
 • PVN reģ. Nr. LV44101035799
 • Jur. adrese: ANUĻI, RAISKUMA PAGASTS,
 • PĀRGAUJAS NOVADS
 • LV-4146

NORĒĶINU REKVIZĪTI:

 • AS DNB BANKA
 • Kods RIKOLV2X
 • Konta Nr. LV16RIKO0002013272938