Skolā īstenotās izglītības programmas

Skola  īsteno 6 licencētas izglītības programmas:

Pirmsskolas izglītības programma (01011111)

Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem (01015611)

Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (01015811)

Pamatizglītības programma (21011111)

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611)

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (21015811)