Skolā īstenotās izglītības programmas

Skola  īsteno 4 licencētas izglītības programmas:

  • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem (kods 01015611), licence izsniegta 2016.gada 28.janvārī, licences Nr.V-8404

  • Pirmsskolas izglītības programma (kods 01011111)

  • Pamatizglītības programma (kods 21011111)

  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611)