Skolā īstenotās izglītības programmas

Skola  īsteno 4 licencētas izglītības programmas:

  • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem (kods 01015611), licence izsniegta 2016.gada 28.janvārī, licences Nr.V-8404;
  • Pirmsskolas izglītības programma (kods -01011111), licence izsniegta 2012.gada 31.augustā, licences Nr. V-5457;
  • Pamatizglītības programma (kods -21011111), licence izsniegta 2012.gada 31.augustā, licences Nr. V – 5458;
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611), licence izsniegta 2012.gada 31.augustā, licences Nr.V-5459.