Atzinība Stalbes pamatskolai

Stalbes pamatskola ir bijusi viena no aktīvākajām izglītības iestādēm portālā Uzdevumi.lv 2021./2022. mācību gadā. 
Uzdevumi.lv izsaka pateicību par skolas aktivitāti un izrādīto atbalstu digitāliem mācību līdzekļiem!

Varētu arī interesēt...