Category: Projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

Projekta 8.3.2.2. “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” aktivitātes 2021./2022. māc.g.

Arī šajā mācību gadā projekta 8.3.2.2. “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros skolēniem bija iespēja saņemt papildu atbalstu. Sākumskolas skolēniem tas deva iespēju atsevišķās stundās nodrošināt pedagoga palīga/ otrā skolotāja klātbūtni. Tas bija lielisks...

Projekta 8.3.2.2. “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” aktivitātes 2020./2021.m.g. 2.semestrī

Arī šī mācību gada 2.semestrī projekta 8.3.2.2. “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros skolēniem bija iespēja saņemt papildu atbalstu. Ārkārtas situācijā, īpaši attālināto mācību laikā, prioritāte bija sniegt katram skolēnam pēc iespējas kvalitatīvu mācību...

Projekta 8.3.2.2. “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” aktivitātes 2020./2021.m.g. 1.semestrī

Šajā mācību gadā turpinās projekta 8.3.2.2. “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” aktivitātes, taču ierobežotā apmērā saistībā ar attālināto mācību procesu un ārkārtas situāciju, kad ārpusklases nodarbības un ārpakalpojumi  ir zaudējuši savu aktualitāti, priekšroku dodot...

Skolas viesi SIA “Brain Games”

Projekta Nr. 8.3.2.2 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros skolā viesojās SIA “Brain Games”, lai iepazīstinātu skolēnus ar jaunākajām un populārākajām galda spēlēm. Skolēni mācījās viņu vecuma grupai atbilstošas galda spēles, darbojās komandās, centās...

Mazās Brīnumzemes centra tehniskā laboratorija

Projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai. Sava dzīves aicinājuma atrašana un izvēles skolēniem var sagādāt lielas problēmas, ja pietrūkst tīri praktisku iespēju pašiem padarboties un izprast, kādēļ nākotne pieprasa speciālistus, kam gan...