Mācību sasniegumi 2021./2022.m.g. 1.semestrī

Mēs lepojamies!

Sasniegumi ikdienas mācību darbā 2021./2022. m.g. 1.semestrī.

Par teicamām sekmēm un apzinīgu attieksmi pret mācību darbu (vismaz 8 balles un ļoti labi apgūti visi mācību priekšmeti 3.klasē vai vismaz 7 balles un vidējā atzīme vismaz 7,8 balles 4.-9.klasē (sudraba liecība 5.-9.klasē), vidējā atzīme vismaz 9 balles (zelta liecība 5.-9.klasē) pateicības saņēma 9 skolēni:

 • 3.klasē: Agnese Ķīse, Bille Pušinska, Elisa Rasa-Berkule, Marta Rutkovska
 • 4.klasē: Ivo Bahmanis

Zelta liecības saņēma:

 • 7.klasē: Elizabete Dārziņa, Eunika Balode-Novikova

Sudraba liecības saņēma:

 • 5.klasē: Rihards Grabis, Kaspars Pušinskis

Pateicības par labām  sekmēm mācībās (visos mācību priekšmetos iegūtas vismaz 6 balles, 3.klasē labi apgūti  visi mācību priekšmeti)  saņēma 10 skolēni:

 • 3.klasē: Kristians Gleizdāns, Bruno Kārkliņš, Sabīne Stivriņa, Olivers Šulcs, Markuss Marks Zariņš
 • 4.klasē: Rainers Balodis
 • 6.klasē: Marta Kuzņecova
 • 7.klasē: Rebeka Ekerte
 • 8.klasē: Amanda Priedīte
 • 9.klasē: Laila Līga Beļājeva

Labākie mācību priekšmetos 2021./2022. mācību gada 1.semestrī

 • Vizuālajā mākslā: 7.kl. A.Baumane, E.Dārziņa, 9.kl. S.Ivanova
 • Matemātikā: 2.kl. A.Grabis, D.Novikovs, 3.kl. M.Rutkovska
 • Datorikā: 7.kl. E.Dārziņa, 8.kl. K.S.Brūdere
 • Ķīmijā: 8.kl. J.Antonovs, 9.kl. K.I.Liepiņš
 • Ģeogrāfijā: 7.kl. E.Balode-Novikova, E.Dārziņa, 8.kl. J.Antonovs, 9.kl. L.L.Beļājeva
 • Bioloģijā: 7.kl. A.Baumane, E.Dārziņa, 8.kl.  A.Priedīte, 9.kl. K.S.Pētersone
 • Dabaszinībās: 2.kl. G.Svikle, 4.kl. I.Bahmanis, 5.kl. N.Novikovs, 6.kl. M.Kuzņecova
 • Krievu valo: 4.kl. I.Bahmanis, 5.kl. N.Novikovs, K.Pušinskis, 6.kl. M.Kuzņecova, 7.kl. A.Baumane, E.Dārziņa, E.Balode-Novikova, 9.kl. K.S.Pētersone, M.R.Tauriņš
 • Latvijas un pasaules vēsturē: 7.kl. E.Balode-Novikova, A.Baumane, E.Dārziņa
 • Sociālajās zinībās: 2.kl. A.Grabis
 • Angļu valodā: 1.kl. P.Opincāns, 2.kl. A.Sidjukina, M.Vimba, M.Želve, 3.kl. B.Pušinska, 4.kl. M.Strēlniece, 5.kl. N.Novikovs, K.Pušinskis, 6.kl. M.Kuzņecova, 7.kl. E.Balode-Novikova
 • Latviešu valodā: 2.kl. A.Sidjukina, M.S.Želve, 3.kl. A.Ķīse
 • Mājturībā un tehnoloģijās/dizainā un tehnoloģijās: 2.kl. M.Kučere, 5.kl. R.Grabis, K.Pušinskis
 • Mūzikā: 2.kl. A.Grabis, D.Novikovs, G.Svikle, M.S.Želve, 3.kl. B.Kārkliņš, A.Ķīse , 5.kl. N.Novikovs, 7.kl. E.Dārziņa, 9.kl. E.Dārziņš, S.Solovjova
 • Sportā sportā un veselībā: 3.kl. B.Kārkliņš, M.M.Zariņš, 4.kl. R.Balodis,  5.kl. K.Pušinskis,   6.kl. R.Strazdiņš,  7.kl. E.Dārziņa, R.Ekerte, 9.kl.  M.R.Tauriņš

Varētu arī interesēt...