Category: Mācību sasniegumi

Mēs lepojamies!

Elizabete Dārziņa matemātikas olimpiādē ieguva atzinību! (skolotāja I.Paegle). Paldies drosmīgajiem 8.-tajiem – Emīlam, Ričardam Ralfam, Kristapam, Kristīnei, Santai (skolotāja M. Buša) par piedalīšanos olimpiādē.

Mēs lepojamies!

Karlīna Gaspersone starpnovadu ķīmijas olimpiādē 9. klasei ieguva 2. vietu, piedalījās Markuss Vimba (skolotāja K.Blūmentāle).

Mācību sasniegumi 2020./2021. m.g. 1.semestrī

Mēs lepojamies! Sasniegumi ikdienas mācību darbā 2020./2021. m. g. 1. semestrī. Par teicamām sekmēm un apzinīgu attieksmi pret mācību darbu (vismaz 8 balles un ļoti labi apgūti visi mācību priekšmeti (2.-3. klasē) vai vismaz 7 balles...

Mēs lepojamies!

Projekta “Esi Līderis” programmas “Starts” radošajā konkursā “ES PĒC PIECIEM GADIEM”, Stalbes pamatskolas 8. klases skolniece Līga Laudiņa ieguva 2. vietu!

Mācību sasniegumi 2019./2020.

Neskatoties uz 2. semestra neierastajiem mācību apstākļiem, varam lepoties, jo  skolēnu sasniegumi ikdienas mācību darbā vidēji ir pat labāki nekā 1.semestrī un iepriekšējā mācību gadā. Vidējais vērtējums skolā šajā mācību gadā ir 7, 04...

Mēs lepojamies!

Starpnovadu sākumskolas olimpiādē latviešu valodā 3. klasei Natanaēls Novikovs ieguva 3.vietu (skolotāja S. Zaļaiskalna).

Mēs lepojamies!

Matemātikas olimpiādē 9.kl. Armands Ričards Robītis ieguva atzinību (sk.M.Buša). Matemātikas olimpiādē 7.kl. Santa Solovjova ieguva atzinību (sk.M.Buša). Matemātikas olimpiādē 5.kl. Elizabete Dārziņa  ieguva 3.vietu (sk.I.Paegle). Ķīmijas olimpiādē 9.kl. Armands Ričards Robītis un Sabīne Strazdiņa ieguva 2.vietu (sk. I.Lunte)