Mācību sasniegumi 2021./2022. mācību gadā

Mēs lepojamies!

Sasniegumi ikdienas mācību darbā 2021./2022.m.g.

Par teicamām sekmēm un apzinīgu attieksmi mācību darbā (ļoti labi apgūti visi mācību priekšmeti 1.-2.klasē, vismaz 8 balles un ļoti labi apgūti visi mācību priekšmeti 3.klasē vai vismaz 7 balles un vidējā atzīme vismaz 7,8 balles 4.-9.klasē (sudraba liecība 5.-9.klasē), vidējā atzīme vismaz 9 balles (zelta liecība 5.-9.klasē) pateicības saņēma 11 skolēni:

 • 2.klasē: Daniels Novikovs, Melānija Sindija Želve
 • 3.klasē: Agnese Ķīse, Bille Pušinska, Elisa Rasa-Berkule, Marta Rutkovska
 • 4.klasē: Ivo Bahmanis

Zelta liecības saņēma:

 • 7.klasē: Elizabete Dārziņa

Sudraba liecības saņēma:

 • 5.klasē: Rihards Grabis, Kaspars Pušinskis
 • 7.klasē: Eunika Balode-Novikova

Pateicības par labām  sekmēm mācībās (visos mācību priekšmetos iegūtas vismaz 6 balles, 3.klasē labi apgūti  visi mācību priekšmeti)  saņēma 21 skolēns:

 • 2.klasē: Jēkabs Urbāns-Gulbis, Marta Kučere, Viesturs Laudiņš, Adrija Sidjukina, Martins Stūris, Miks Stūris,  Gabriela Svikle, Mikuss Vimba
 • 3.klasē: Bruno Kārkliņš, Sabīne Stivriņa, Olivers Šulcs, Markuss Marks Zariņš
 • 4.klasē: Rainers Balodis, Madara Strēlniece, Roberts Veips
 • 5.klasē: Madars Antonovs, Natanaēls Novikovs
 • 6.klasē: Marta Kuzņecova, Samanta Seikstule, Ralfs Strazdiņš
 • 7.klasē: Rebeka Ekerte

Labākie mācību priekšmetos 2021./2022.mācību gadā

 • Vizuālajā mākslā: 2.kl. G.Svikle, 5.kl. R.Grabis, K.Pušinskis, 7.kl. A.Baumane, E.Dārziņa, 8.kl. A.Priedīte, 9.kl. L.L.Beļājeva
 • Matemātikā: 2.kl. A.Grabis, D.Novikovs, 3.kl. M.Rutkovska, 6.kl. M.Kuzņecova, 7.kl. A.Baumane, E.Dārziņa, 9.kl. K.I.Liepiņš
 • Datorikā: 4.kl. I.Bahmanis, 5.kl. K.Pušinskis, 6.kl. S.Seikstule,  7.kl. A.Baumane, E.Dārziņa, 8.kl. A.Priedīte, 9.kl. K.I.Liepiņš
 • Ķīmijā: 8.kl. J.Antonovs, 9.kl. K.I.Liepiņš
 • Ģeogrāfijā: 7.kl. E.Dārziņa, 9.kl. L.L.Beļājeva
 • Bioloģijā: 7.kl. A.Baumane, E.Dārziņa, 8.kl.  A.Priedīte, 9.kl. L.Laudiņa
 • Dabaszinībās: 4.kl. I.Bahmanis
 • Krievu valodā: 4.kl. I.Bahmanis, 5.kl. N.Novikovs, 7.kl. A.Baumane, E.Dārziņa, E.Balode-Novikova, 9.kl. K.S.Pētersone, M.R.Tauriņš
 • Sociālajās zinībās: 2.kl. A.Grabis
 • Sociālajās zinībās un vēsturē: 4.kl. I.Bahmanis
 • Angļu valodā: 1.kl. P.Opincāns, 2.kl. M.Želve, 3.kl. M.Rutkovska, 5.kl. N.Novikovs, 7.kl. E.Dārziņa
 • Latviešu valodā: 2.kl. M.S.Želve, 3.kl. A.Ķīse, 7.kl. E.Dārziņa
 • Literatūrā: 5.kl. N.Novikovs, 6.kl. S.Seikstule, 7.kl. E.Balode-Novikova, 8.kl. S.Egle
 • Dizainā un tehnoloģijās: 5.kl. R.Grabis, K.Pušinskis
 • Mūzikā: 2.kl. D.Novikovs, 3.kl., A.Ķīse , 4.kl. I.Bahmanis, 5.kl. N.Novikovs, 6.kl. S.Seikstule, 7.kl. A.Baumane,  E.Dārziņa, 9.kl. L.Laudiņa, E.Dārziņš
 • Sportā sportā un veselībā: 3.kl. B.Kārkliņš, 4.kl. R.Balodis,  5.kl. K.Pušinskis,   6.kl. R.Strazdiņš,  7.kl. E.Dārziņa, R.Ekerte, 9.kl.  M.R.Tauriņš
 • Teātra māksla: 4.kl. E.Rasa-Berkule, 7.kl.A.Baumane, R.Ekerte

Varētu arī interesēt...