Author: Stalbe

Atzinība Stalbes pamatskolai

2020./2021. mācību gada 1. semestrī portālā Uzdevumi.lv mācību iestādes skolēni atrisinājuši 25538 uzdevumus un skolotāji uzdevuši 170 pārbaudes darbus.

Mācību sasniegumi 2020./2021. m.g. 1.semestrī

Mēs lepojamies! Sasniegumi ikdienas mācību darbā 2020./2021. m. g. 1. semestrī. Par teicamām sekmēm un apzinīgu attieksmi pret mācību darbu (vismaz 8 balles un ļoti labi apgūti visi mācību priekšmeti (2.-3. klasē) vai vismaz 7 balles...

Paldies skolotājiem, skolēniem un vecākiem!

Paldies skolotājiem, skolēniem un vecākiem! Par izturību, pacietību, ieinteresētību pārvarēt dažādos izaicinājumus attālinātajā mācību procesā, par mīlestību, par atsaucību, par radošumu un inovatīviem risinājumiem! Esam darījuši labāko, ko katrs varam konkrētajā situācijā!2020. gads mūs...