Author: Stalbe

Mēs lepojamies!

13. janvārī 9. klases skolnieces Loreta Lapsiņa un Sabīne Strazdiņa latviešu valodas un literatūras olimpiādē ieguva atzinību! Paldies skolotājai Inesei Kozlovskai par ieguldīto darbu!

Ēnu diena Pārgaujas novada pašvaldībā

Iluta Beķere, sabiedrisko attiecību un jaunatnes lietu speciāliste. Attīstības plānošanas nodaļa. Ēnu diena Pārgaujas novada pašvaldībā. Šī gada 12. februārī visā Latvijā norisināsies Ēnu diena, kad skolēniem ir iespēja izvēlēties sev interesējošu profesijas pārstāvi...

Ēnu diena 2020

Skolēni tiek aicināti reģistrēties vietnē:  https://enudiena.lv/, kur var pieteikties pieejamām vakancēm, aizpildot anketu un iesniedzot savu motivācijas vēstuli.

Atzinības raksts Stalbes pamatskolai

2019./2020. mācību gada 1. semestrī Stalbes pamatskolas skolēni portālā Uzdevumi.lv atrisinājuši 23243 uzdevumus un skolotāji uzdevuši 10 digitālus pārbaudes darbus.

Mācību sasniegumi 2019./2020. m.g. 1.semestrī

Mēs lepojamies! Sasniegumi ikdienas mācību darbā 2019./2020. m.g. 1.semestrī. Par teicamām sekmēm un apzinīgu attieksmi pret mācību darbu (vismaz 8 balles un ļoti labi apgūti visi mācību priekšmeti (2.-3.klasē) vai vismaz 7 balles un vidējā atzīme...

No sirds uz sirdi

Mēs, Stalbes pamatskolas sākumskolas  skolēni un skolotāji, Ziemas tumšākajā laikā nolēmām dāvināt prieku  Stalbes senioriem. Skolēni  dalījās ar rudenī sarūpētajām dārza un meža veltēm, kas tika glīti iesaiņotas un nogādātas tiem, kam tas visvairāk...

Mācību sasniegumi 2018./2019.

SKOLĒNU SASNIEGUMI 2018./2019. MĀCĪBU GADĀ STARPNOVADU OLIMPIĀŽU LAUREĀTI Emīls Dakša ieguva 1.vietu bioloģijas olimpiādē 9.klasei (skolotāja Ilze Rēķe) Emīls Dakša ieguva atzinību vēstures olimpiādē 9.klasei (skolotāja Ivanda Ceijere) Sabīne Strazdiņa ieguva 3.vietu latviešu valodas un literatūras olimpiādē 8.klasei (skolotāja Inese Kozlovska) Roberts Mednis ieguva 2.vietu matemātikas olimpiādē 6.klasei (skolotāja Ilze...

Mācību sasniegumi 2017./2018.

Mēs lepojamies! Sasniegumi Starpnovadu mācību priekšmetu olimpiādēs. Santa Solovjova ieguva 1.vietu mājturības un tehnoloģiju olimpiādē meitenēm 5.klasei (sk.S.Jonāse) Marta Kristiāna Antonova (6.kl.) ieguva atzinību mājturības un tehnoloģiju olimpiādē meitenēm 7.klasei(sk.S.Jonāse) Edgars Šūmanis ieguva atzinību mājturības un tehnoloģiju olimpiādē 8.-9.klasei (sk.J.Mičulis) Marta Kristiāna Antonova (6.kl.) ieguva atzinību matemātikas olimpiādē (sk....

Mācību sasniegumi 2016./2017.

Mēs lepojamies! Stalbes vidusskolas skolēnu sasniegumi un dalība starpnovadu (Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Vecpiebalgas novadu)  olimpiādēs  2016./2017.m.g. Bioloģijas olimpiādē 9.klasei Roberts Laudiņš ieguva 3.vietu, piedalījās Toms Kristiāns Robītis (skolotājaI.Rēķe) Latviešu valodas olimpiādē 12.klasei piedalījās Inga Buša (skolotāja I.Kozlovska) Vēstures...