Author: Stalbe

Mācību sasniegumi 2021./2022.m.g. 1.semestrī

Mēs lepojamies! Sasniegumi ikdienas mācību darbā 2021./2022. m.g. 1.semestrī. Par teicamām sekmēm un apzinīgu attieksmi pret mācību darbu (vismaz 8 balles un ļoti labi apgūti visi mācību priekšmeti 3.klasē vai vismaz 7 balles un vidējā atzīme...

Plastmasas huligāni

Projekta “Latvijas skolas soma“ ietvaros 1.-5.klases skolēni decembra nogalē noskatījās Teātra apvienības ‘”PERFOrācija” izrādi bērniem pēc Agneses Vanagas grāmatas “Plastmasas huligāni” motīviem. Oriģināli veidotajā izrādē galvenie tēli Klāvs, Intars un Anete, kuri tiek saukti...

2. klases Piparkūku balle

Gaisā piparkūku smarža, bet uz mēles svētku garša…Domas nesas tik uz labu,- kaut tā būtu visu gadu… Skatīt bildes galerijā šeit.

Uzvedums “Ziemassvētku vecīša ceļojums vasarā”

Skolēnu sagatavotie priekšnesumi – video (sadarbībā ar klases audzinātājiem) tiešsaistes pasākumam “Ziemassvētku vecīša ceļojums vasarā”: 8. klases priekšnesums, 1. klases priekšnesums, 7. klases priekšnesums, 2. klases priekšnesums, 3. klases priekšnesums, 9. klases priekšnesums, Alise...

SPKC kampaņa “Jods Tavai veselībai”

Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) kampaņas “Jods Tavai veselībai” ietvaros tapis jauns video materiāls skolēniem.  Kaspara Ozoliņa aicinājums bērniem un jauniešiem: Lai joda spēks ir ar jums! Šajā video materiālā Kaspars Ozoliņš stāsta par to, kāpēc jods ir svarīgs...

Rīcības dienas

Rīcību dienu ietvaros Stalbes pamatskolas Ekopadomes skolēni izveidoja informatīvu plakātu par izplūdes gāzēm. Skolēni uzsver, ka izplūdes gāzes nodara kaitējumu videi. Tāpēc izslēdz mašīnas dzinēju ! Plakāts ir novietots skolas mašīnu stāvlaukumā. Stalbes pamatskolas...