Author: Stalbe

9.klases izlaidums 2022.gadā

2022. gada 17. jūnijā apliecību par vispārējo pamatizglītību saņēma 14 Stalbes pamatskolas 9.klases absolventi. Klases audzinātāji – Ilze Paegle un Oskars Urbāns. Skatīt bildes Galerijā šeit. 9. klases absolventu “Puišu deja”:

Mācību sasniegumi 2021./2022. mācību gadā

Mēs lepojamies! Sasniegumi ikdienas mācību darbā 2021./2022.m.g. Par teicamām sekmēm un apzinīgu attieksmi mācību darbā (ļoti labi apgūti visi mācību priekšmeti 1.-2.klasē, vismaz 8 balles un ļoti labi apgūti visi mācību priekšmeti 3.klasē vai vismaz 7...

Projekta PuMPuRS aktivitātes 2021./2022.mācību gadā

Projekta PuMPuRS (Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai, ESF projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001) aktivitātes 2021./2022.mācību gadā. Arī šajā mācību gadā vairākiem bērniem nozīmīgs atbalsts mācību priekšmetos, kuros ir vislielākās grūtības, bija individuālās konsultācijas projekta PuMPuRS (Atbalsts priekšlaicīgas...

Projekta 8.3.2.2. “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” aktivitātes 2021./2022. māc.g.

Arī šajā mācību gadā projekta 8.3.2.2. “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros skolēniem bija iespēja saņemt papildu atbalstu. Sākumskolas skolēniem tas deva iespēju atsevišķās stundās nodrošināt pedagoga palīga/ otrā skolotāja klātbūtni. Tas bija lielisks...

Alternatīvā mācību diena 30.maijā

Šodien Stalbes pamatskolā bija neierasta mācību diena – 9 jauktās komandas, kur katras komandas sastāvā bija skolēni no 1.-8.klases, pildīja dažādus izzinošus, radošus, sportiskus un atjautības uzdevumus 9 stacijās – “Angļu valoda”, “Veiklie pirkstiņi”,...

Izrāde “Klusētāji”

Stalbes pamatskolā 26.maijā projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros viesojās Istabas teātris ar režisora J.Znotiņa iestudēto izrādi pusaudžiem “Klusētāji”, kas stāsta par cilvēku vienaldzību un tās drūmajām sekām. Kāpēc bieži vien izvēlamies klusēt, kad patiesībā...