Author: Stalbe

Mācību sasniegumi 2019./2020.

Neskatoties uz 2. semestra neierastajiem mācību apstākļiem, varam lepoties, jo  skolēnu sasniegumi ikdienas mācību darbā vidēji ir pat labāki nekā 1.semestrī un iepriekšējā mācību gadā. Vidējais vērtējums skolā šajā mācību gadā ir 7, 04...

Notikumu apskats 2019./2020. ārpusklases darbā

2019./2020. mācību gadā skolas dzīvi krāsaināku padarīja daudz dažādu sabiedrisko pasākumu. Spilgtākie no pasākumiem 1. semestrī bija: rudens pārgājiens uz Rozulu, kurā piedalījās visa skola, “Gājiens nākotnei” – akcija veltīta sabiedrības uzmanības vēršanai uz...

9. klases izlaidums

2020. gada 12. jūnijā apliecību par vispārējo pamatizglītību saņēma 15 Stalbes pamatskolas 9.klases absolventi.

Attālinātās sporta dienas rezultāti

Apkopoti pagājušā nedēļā notikušo sporta dienu rezultāti. Visi kopā ar kājām esam noskrējuši un nogājuši 951 km jeb varam arī teikt, ka esam nedaudz vairāk kā trīs reizes veikuši attālumu no Cēsīm līdz Liepājai!...

Drošai vasarai

Ir pienācis mācību gada noslēgums un skolēniem sāksies vasaras brīvlaiks. Domājot par to, lai skolēni vasaras brīvlaikā atpūstos pēc iespējas drošāk, SPKC (Slimību profilakses un kontroles centrs) ir sagatavojis materiālu “Drošai vasarai”, kurā koncentrētā veidā...