Author: Stalbe

Zinību diena

Stalbes pamatskolā 2021./2022. mācību gadā skolas gaitas 1. klasē uzsāk 13 skolēni. Lai visiem veiksmīgs jaunais mācību gads! Skatīt bildes foto galerijā:

Atzinība Stalbes pamatskolai

2020./2021. mācību gadā portālā Uzdevumi.lv mācību iestādes audzēkņi atrisinājuši 90852 uzdevumus un skolotāji uzdevuši 542 pārbaudes darbus.

Pusaudžu resursu centra filiāle Valmierā

Jau vairāk kā mēnesi SIA “Bērnu un pusaudžu resursu centrā”, Valmieras filiālē (turpmāk-PRC), Beātes ielā 62, Valmierā, ir iespēja vērsties ikvienam pusaudzim, kurš saskaras ar mentālās veselības grūtībām, un viņa ģimenei. PRC sniedz profesionālu,...

Zinību diena 1.septembrī

Zinību diena Stalbes pamatskolā 1. septembrī plkst. 9.00 klasēs kopā ar klases audzinātāju.

Mācību gadu uzsākot

Valsts izglītības satura centrs ir izstrādājis ieteikumus skolēniem, lai jaunajā mācību gadā būtu droša atgriešanās skolā.

Edurio atzinība Stalbes pamatskolai

Mācību gada noslēgumā Edurio ir izveidojis TOP 50 skolu sarakstu, kas ir bijušas aktīvākās Edurio platformas izmantošanā. Stalbes pamatskola ir arī šajā pulkā.