Stalbes pamatskola un skolā īstenotās izglītības programmas ir akreditētas līdz 2027.gadam!

Mēs lepojamies!

Stalbes pamatskola  un skolā īstenotās izglītības programmas ir akreditētas līdz 2027.gadam!

Sakām lielu paldies ikvienam skolotājam un skolas darbiniekam, skolēniem un viņu ģimenēm par ieguldīto darbu! Tas bija liels izaicinājums – akreditācijas komisijai radīt pēc iespējas pilnīgāku priekšstatu par mūsu skolu attālināti,  taču akreditācijas process ir ļāvis arī vēl skaidrāk saskatīt turpmākos mērķus un precizēt svarīgākās prioritātes.

“Viss, kas ir nepieciešams, – mērķis, kurp doties, ceļš, pa kuru iet, un drosme to uzsākt.”
Lai katram izdodas izvirzīt augstus mērķus, un skola lai ir ceļš mērķu sasniegšanai!

Stalbes pamatskolas administrācija

Varētu arī interesēt...