Ekopadome

 EKOPADOMES SASTĀVS 2023./2024.mācību gadā.

 • Adrija Fusa – Ekopadomes koordinatore.
 • Ilze Rēķe – Bioloģijas skolotāja.
 • Jana Palsa- sākumskolas skolotāja.
 • Indra Ozola- vēstures skolotāja.
 • Inta Rajecka- skolas bibliotekāre.
 • Zane Eihvalde- dizaina un tehnoloģiju skolotāja.
 • Atvars Kalniņš- direktora vietnieks saimnieciskajā darbā.
 • Sindija Belasika- arodbiedrības vadītāja, pirmskolas skolotāja.
 • Solveiga Lobuzova- pašvaldības pārstāve.
 • Ineta Bībere- vecāku pārstāve.
 • Skolēnu grupa:
 • Emija Rasa- Berkule.
 • Patrīcija Mikasenoka.
 • Madara Strēlniece,
 • Žēbins Alekss,
 • Kuzņecova Marta,
 • Keita Rudoviča, Samanta Seikstule,
 • Ralfs Strazdiņš, Eunika Balode- Novikova,
 • Elizabete Dārziņa,Rebeka Ekerte,
 • Ķīse Agnese, Bībere Alise, Elisa Rasa- Berkule
 • Svikle Gabriela, Marta Kučere, Laura Bībere.

Ekopadomes sastāvs 2022./2023. mācību gadā

 • Adrija Fusa – skolas Ekopadomes koordinatora v.i.
 • Jana Palsa – sākumskolas skolotāja
 • Ilze Rēķe – bioloģijas skolotāja
 • Jolanta Dzene – skolas  direktore
 • Māra Buša – matemātikas skolotāja
 • Indra Ozola – sākumskolas skolotāja
 • Inta Rajecka – bibliotekāre
 • Atvars Kalniņš – direktores vietnieks saimnieciskajā darbā
 • Sindija Belasika – pirmsskolas audzinātāja
 • Solveiga Lobuzova – pašvaldības pārstāve, kultūras organizatore
 • Liene Bahmane – vecāku pārstāve
 • Ineta Bībere – vecāku pārstāve
 • Bahmanis Ivo, Rasa-Berkule Emija – 5.kl.
 • Grabis Rihards, Žēbins Aleksis – 6.kl.
 • Kuzņecova Marta, Rudoviča Keita, Seikstule Samanta, Strazdiņš Ralfs – 7.kl.
 • Balode-Novikova Eunika, Dārziņa Elizabete, Ekerte Rebeka –  8.kl.
 • Priedīte Amanda – 9.kl.
 • Ķīse Agnese, Bībere Alise – 4.kl.
 • Svikle Gabriela, Želve Melānija-Sindija – 3.kl.
 • Opincāns Patriks, Ozoliņa Linda – 2.kl.
 • Lote Ābola, Hanna Kuzņecova – 1.kl.

Ekopadomes sastāvs 2021./2022. mācību gadā

 • Jana Palsa
 • Adrija Fusa
 • Māra Buša
 • Indra Ozola
 • Inese Lunte
 • Ilze Rēķe
 • Solvita Freiberga
 • Jolanta Dzene
 • Patriks Opincāns
 • Gabriela Svikle
 • Adrians Grabis
 • Ivo Bahmanis
 • Markuss Marks Zariņš
 • Eunika Balode Novikova
 • Alise Baumane
 • Elizabete Dārziņa
 • Rebeka Ekerte
 • Rihards Grabis
 • Marta Kuzņecova
 • Amanda Penka
 • Amanda Priedīte
 • Ričards Rudaks
 • Samanta Seikstule
 • Ralfs Strazdiņš
 • Daniels Mārtiņš Zurģis.

Ekopadomes sastāvs 2020./2021. mācību gadā

 • Nora Ķibilda-Kinna – Ekopadomes koordinatore
 • Liene Bahmane – vecāku pārstāve
 • Iluta Balode – pašvaldības pārstāve
 • Māra Buša – matemātikas skolotāja
 • Ilze Rēķe – bioloģijas un ģeogrāfijas skolotāja
 • Jana Palsa – sākumskolas skolotāja
 • Inese Lunte – direktores vietniece izglītības jomā
 • Kristī Ozola – 9. klase
 • Santa Solovjova – 8. klase
 • Sanija Ivanova – 8. klase
 • Līga Laudiņa – 8. klase
 • Laila Līga Beļājeva – 8. klase
 • Kristīne Santa Pētersone – 8. klase
 • Amanda Priedīte – 7. klase
 • Karolīna Sonora Brūdere – 7. klase
 • Rebeka Ekerte – 6. klase
 • Elizabete Dārziņa – 6. klase
 • Ralfs Strazdiņš – 5. klase
 • Samanta Seikstule – 5. klase
 • Kaspars Pušinskis – 4. klase
 • Madars Antonovs – 4. klase
 • Ivo Bahmanis – 3. klase
 • Emija Rasa-Berkule – 3. klase
 • Bille Pušinska – 2. klase
 • Bruno Kārkliņš – 2. klase