Skolas padome

Skolas padomes sastāvs 2022./2023. m.g.

Nr.Vārds, uzvārdsPārstāv
1.Jolanta DzeneDirektore
2. Svetlana Zaļaiskalna  Skolotāja
3. Ineta Bībere Skolas padomes vadītāja / vecāks (3., 4.kl.)
4. Baiba Pāruma Vecāks (pii., 8.kl.)
5. Ināra Dakša Vecāks (pii., 2.kl.)
6. Vita Lapsiņa Vecāks (2.kl.)
7.Madara BeņķeVecāks (1., 6.-7.kl.)
8. Jeļena Bahmane Vecāks (5.kl.)
9. Inese Ozola – Bērziņa Vecāks (pii.)
10. Zanda Lapsiņa – Ķīse Vecāks (1.kl., 4.kl.)