Skolas padome

Skolas padomes sastāvs 2020./2021. m.g.

Nr.Vārds, uzvārdsPārstāv
1.Jolanta DzeneStalbes pamatskolas direktore
2.Inese LunteDirektores vietniece
3 Nora Ķibilda – KinnaSkolēnu pašpārvaldes konsultante – izglītojamo pārstāve, protokoliste
4. Svetlana Zaļaiskalna  skolotāja
5. Baiba Pāruma vecāks
6. Ināra Dakša vecāks
7. Vita Lapsiņa vecāks
8.Madara Beņķevecāks
9. Inese Ozola – Bērziņavecāks