Projekts “Esi līderis”

28.12.2020. Aktualitātes projektā “Esi Līderis” 2020./2021. m.g. 1. semestrī.

“Esi Līderis” programmas “Starts” jaunais mācību gads ir uzsākts ar jauniem konkursiem un aktivitātēm zinību laukā, sevis pētīšanu un iepazīšanu. Veiksmīgi startējām projekta konkursā “ES PĒC PIECIEM GADIEM”. Kopumā aizsūtījām sešus darbus. Sīvā konkurencē starp 64 dalībniekiem no visām projektu skolām Latvijā, mūsu 8. klases dalībniece LĪGA LAUDIŅA izcīnīja godpilno 2. vietu. Projekta otrajā konkursā “MANA PILSĒTA MANĀM ACĪM” piedalījās Santa Solovjova un Kristīne Santa Pētersone. Ir notikuši arī citi konkursi un aktivitātes, kuros mūsu skolēni bija pasīvāki. Noslēdzot pirmo semestri tika izsludināts jaunais konkurss “Es savai skolai.” Līdz 15. janvārim notika iepazīšanās ar konkursa nolikumu un pieteikuma iesniegšana par plānoto projekta ideju. Bija arī klātienes vebinārs, kura laikā varēja tikties ar citu skolu jauniešiem.  Konkursa mērķis ir, veicināt skolēnu uzņēmību, neatlaidību un uzdrīkstēšanos, apgūstot prasmes plānot un domāt. Sadarboties ar citiem, kā arī pārliecināt, argumentēt savu viedokli, izstrādāt ekonomiski pamatotus ilgtspējīgus cilvēkvidei un/vai dabas videi draudzīgus risinājumus un tos īstenot. 

                                                                                            Esi Līderis skolotāja Ilze Paegle

Līga-Laudiņa_konkursam

2020. gada 15. jūnijs. “Esi Līderis” programmas “Starts” 2019./2020. mācību gads

Rudenī mācību gaitas uzsākām ar lielu sparu. 7. klasē šajā mācību gadā programmu “Starts” sāka apgūt 11 jaunieši. Viņi piedalījās dažādās aktivitātēs. Konkursa “Es savai skolai” ietvaros, meitenes: Līga, Laila Līga, Santa, Samanta, atjaunoja galdu, pārvēršot to par galdu tāfeli, kurš tika izvietots trešā stāva gaitenī. Gan 9. klases, gan 7.klases skolēni aktīvi piedalījāmies konkursā “SLENGZINIS”. No skolas grupas tika iesūtīti 10 darbi. Pavasaris pienāca ar pārsteigumu un visā valstī mācības sākās attālināti. Šis process izjauca dažādus iecerētos projektus. Stalbes pamatskolu absolvēja ļoti jauki un zinātkāri jaunieši. “Esi Līderis” programmu “Starts” apguva seši no visiem 9. klases skolēniem. Jaunieši aktīvi piedalījās dažādos konkursos un projektos, visu trīs gadu garumā. Izzināja un iepazina sevi. Apmeklēja ēnu dienās savas sapņu profesijas pārstāvjus, lai pārliecinātos par savu izvēli. Jūnijā ar zelta apliecībām sveicām Eviju Gūtmani, Sabīni Strazdiņu, Elvu Pužuli, Armandu Ričardu Robīti, Gvido Ošiņu, jo viņi apguva trīsgadīgo “Esi Līderis” programmu “Stars”. Sudraba apliecību saņēma Renārs Liepiņš, jo viņš apguva divgadīgo programmu.  Lai labs turpinājums kāpjot zinību kalnos arī turpmāk. Citus projekta darbus izjauca attālināto mācību sākums, kurš tā arī nebeidzās līdz mācību gada izskaņai. Novēlu jaukus projektus jaunajā mācību gadā.                                                                     

Esi Līderis skolotāja Ilze Paegle

2019. gada 31. maijs. Projekta “Esi Līderis” programma “Starts”.

Noslēdzies 2018./2019. mācību gads ar dažādām aktivitātēm, projektiem un pirmo izlaidumu. Programmas mērķis ir veicināt skolēnu uzņēmību, neatlaidību un uzdrīkstēšanos, apgūstot sadarbības prasmes, prasmes plānot un domāt tālredzīgi, spējas pārliecināt, argumentēt savu viedokli un izzināt darba tirgū esošajām profesijām raksturīgākās īpašības un prasmes. Mācās izzināt sevi un darboties komandā.

Programmas ietvaros Stalbes vidusskolēni šajā mācību gadā piedalījās konkursā pamatskolēniem un vidusskolēniem “LĪDERIM būt”, kura laikā bija jāizveido dizains t-kreklam un konkursā “Es savai skolai”, kura ietvaros skolēni izstrādāja dažādus projektus skolas vides uzlabošanai.

Būtiskākie rezultāti: skolā ir atjaunoti palešu krēslu pārvalki, skolēnu atpūtas stūrītī, pirmā stāva foajē. Izveidoti un piestiprināti plaukti telefonu uzlādēšanai gaiteņos. Tapuši arī plauktiņi personīgo mantu nolikšanai meiteņu tualetēs, uzlabota un dizainiski noformēta meiteņu ģērbtuve. Izveidota sienas tāfele skolas trešā stāva gaitenī un plāksnes ar skolas vērtībām-ATBILDĪBA-RADOŠUMS-TOLERANCE.

Aizvadīts pirmais izlaidums Rīgā, kur satikās visi projekta “Esi Līderis” šī mācību gada absolventi. Mūsu skola sveic 9. klases skolēnus: Kristīni Leitāni, Emīlu Dakšu un Kristīni Valliju Rubli ar sudraba līmeņa iegūšanu, jo viņi pabeidza divgadīgo apmācības kursu.

Projekta skolotāja Ilze Paegle

2018. gada 10. decembris. Meistarklase Stalbes vidusskolā.

Uzņēmējs un lektors Jānis Stabiņš 10. decembrī viesojās mūsu skolā, lai vadītu bezmaksas meistarklasi neformālā gaisotnē 7.-9. klasēm. Skolēniem tika sniegts izklāsts par jaunumiem un aktualitātēm tēmai: “Kā sevi gatavot veiksmīgai karjerai.”Divu mācību stundu garumā jaunieši ar lektoru pārrunāja ļoti aktuālus jautājumus par savas dzīves mērķa izvirzīšanu, kā dzīvot saskaņā ar sevi un justies laimīgam. Vai dzīvē ir iespējams nekļūdīties un vai mēs spējam redzēt tālāk par savu ierasto vietu, vidi. Jauniešiem bija iespēja rast atbildes uz sev ļoti būtiskiem jautājumiem.

2018. gada 12. oktobris. Līderi parlamentā!

Projekts “Esi Līderis” uzsākot jauno mācību gadu tikās ar jauniešiem no visas Latvijas Līderu Parlamentā, lai jau šajā mācību gadā veidotu jaunu sadarbību!
Pirmā tikšanās ar Līdera parlamentāriešiem notika 2018.gada 12.oktobrī Latvijas Universitātes Biznesa,vadības un ekonomikas fakultāte telpās, kur apskatīja mācību gada aktualitātes, uzklausīja ierosinājumus un noteica Parlamenta Prezidentu un Vicaprezidentu. Stalbes vidusskolu šajā pasākumā pārstāvēja Emīls Dakša no 9.klases. Pēc svinīga kliņģera un jaukām sarunām jaunieši devās uz Ministru kabinetu skaistā ekskursijā iepazīstot un redzot klātienē mūsu Latvijas valsts valdības darbu.