Projekts “Esi līderis”

2019. gada 31. maijs. Projekta “Esi Līderis” programma “Starts”.

Noslēdzies 2018./2019. mācību gads ar dažādām aktivitātēm, projektiem un pirmo izlaidumu. Programmas mērķis ir veicināt skolēnu uzņēmību, neatlaidību un uzdrīkstēšanos, apgūstot sadarbības prasmes, prasmes plānot un domāt tālredzīgi, spējas pārliecināt, argumentēt savu viedokli un izzināt darba tirgū esošajām profesijām raksturīgākās īpašības un prasmes. Mācās izzināt sevi un darboties komandā.

Programmas ietvaros Stalbes vidusskolēni šajā mācību gadā piedalījās konkursā pamatskolēniem un vidusskolēniem “LĪDERIM būt”, kura laikā bija jāizveido dizains t-kreklam un konkursā “Es savai skolai”, kura ietvaros skolēni izstrādāja dažādus projektus skolas vides uzlabošanai.

Būtiskākie rezultāti: skolā ir atjaunoti palešu krēslu pārvalki, skolēnu atpūtas stūrītī, pirmā stāva foajē. Izveidoti un piestiprināti plaukti telefonu uzlādēšanai gaiteņos. Tapuši arī plauktiņi personīgo mantu nolikšanai meiteņu tualetēs, uzlabota un dizainiski noformēta meiteņu ģērbtuve. Izveidota sienas tāfele skolas trešā stāva gaitenī un plāksnes ar skolas vērtībām-ATBILDĪBA-RADOŠUMS-TOLERANCE.

Aizvadīts pirmais izlaidums Rīgā, kur satikās visi projekta “Esi Līderis” šī mācību gada absolventi. Mūsu skola sveic 9. klases skolēnus: Kristīni Leitāni, Emīlu Dakšu un Kristīni Valliju Rubli ar sudraba līmeņa iegūšanu, jo viņi pabeidza divgadīgo apmācības kursu.

Projekta skolotāja Ilze Paegle

2018. gada 10. decembris. Meistarklase Stalbes vidusskolā.

Uzņēmējs un lektors Jānis Stabiņš 10. decembrī viesojās mūsu skolā, lai vadītu bezmaksas meistarklasi neformālā gaisotnē 7.-9. klasēm. Skolēniem tika sniegts izklāsts par jaunumiem un aktualitātēm tēmai: “Kā sevi gatavot veiksmīgai karjerai.”Divu mācību stundu garumā jaunieši ar lektoru pārrunāja ļoti aktuālus jautājumus par savas dzīves mērķa izvirzīšanu, kā dzīvot saskaņā ar sevi un justies laimīgam. Vai dzīvē ir iespējams nekļūdīties un vai mēs spējam redzēt tālāk par savu ierasto vietu, vidi. Jauniešiem bija iespēja rast atbildes uz sev ļoti būtiskiem jautājumiem.

2018. gada 12. oktobris. Līderi parlamentā!

Projekts “Esi Līderis” uzsākot jauno mācību gadu tikās ar jauniešiem no visas Latvijas Līderu Parlamentā, lai jau šajā mācību gadā veidotu jaunu sadarbību!
Pirmā tikšanās ar Līdera parlamentāriešiem notika 2018.gada 12.oktobrī Latvijas Universitātes Biznesa,vadības un ekonomikas fakultāte telpās, kur apskatīja mācību gada aktualitātes, uzklausīja ierosinājumus un noteica Parlamenta Prezidentu un Vicaprezidentu. Stalbes vidusskolu šajā pasākumā pārstāvēja Emīls Dakša no 9.klases. Pēc svinīga kliņģera un jaukām sarunām jaunieši devās uz Ministru kabinetu skaistā ekskursijā iepazīstot un redzot klātienē mūsu Latvijas valsts valdības darbu.