Category: Projekts “PuMPuRS”

Projekta PuMPuRS aktivitātes 2021./2022.mācību gadā

Projekta PuMPuRS (Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai, ESF projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001) aktivitātes 2021./2022.mācību gadā. Arī šajā mācību gadā vairākiem bērniem nozīmīgs atbalsts mācību priekšmetos, kuros ir vislielākās grūtības, bija individuālās konsultācijas projekta PuMPuRS (Atbalsts priekšlaicīgas...

Projekts PuMPuRS Stalbes pamatskolā 2020./2021. m.g. 2.semestrī

Eiropas Sociālā fonda projekta  “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai ” – PuMPuRS (projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001) ietvaros Stalbes pamatskolā 2020./2021.mācību gada 2.semestrī iesaistījās 4 skolotāji (M.Jēkabsone, R.Hmeļņicka, I.Kozlovska, I.Ozola), un atbalsts tika sniegts 4 skolēniem, vienā...

Projekts PuMPuRS Stalbes pamatskolā

Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” – PuMPuRS (projekts Nr.8.3.4.0 / 16 / I / 001) ietvaros Stalbes pamatskolā 2020./2021.mācību gada 1.semestrī iesaistījās 3 skolotāji, un atbalsts tikai sniegts 3 skolēniem....