Projekta 8.3.2.2. “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” aktivitātes 2020./2021.m.g. 2.semestrī

Arī šī mācību gada 2.semestrī projekta 8.3.2.2. “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros skolēniem bija iespēja saņemt papildu atbalstu.

Ārkārtas situācijā, īpaši attālināto mācību laikā, prioritāte bija sniegt katram skolēnam pēc iespējas kvalitatīvu mācību satura apguves iespēju, tādēļ ļoti aktuāls bija pedagoga palīgu atbalsts matemātikas (STEM un vides joma) un valodu (multidisciplinārā joma) stundās klasēs, kurās ir skolēni ar mācīšanās traucējumiem un grūtībām. Tāpat ļoti noderīgas bija lasītprasmes un rakstītprasmes darbnīcas ar logopēdu “Nāc un dari!”. Skolēniem atbalstu sniedza skolotājas S.Zaļaiskalna, I.Ozola, S.Freiberga.

Priecājāmies, ka vismaz aprīlī un maijā 1.-6.klases skolēniem bija iespēja gan mācīties, gan saņemt papildu atbalstu klātienē. Tā kā projekts turpinās arī nākamajā mācību gadā, mēs ceram, ka būs iespēja klātienē darboties ne tikai pedagoga palīgiem, bet arī dažādām mācīšanās grupām, talantu programmām un arī interešu izglītībai.

Direktores vietn. izglītības jaut. Inese Lunte

Varētu arī interesēt...