Meža, Ūdens dienas un Zemes stunda

ANO 2012. gadā 21.martu pasludināja par Starptautisko Meža dienu, lai veicinātu izpratni par visu veidu mežu nozīmi. Valstis tiek mudinātas organizēt pasākumus un dažādas aktivitātes, kas saistītas ar esošo mežaudžu saglabāšanu un jaunu koku un mežu stādīšanas kampaņām. Jo meži attīra gaisu, ūdeni, uztver oglekli, lai mazinātu klimata pārmaiņu postošo ietekmi, nodrošina pārtiku un uzlabo mūsu pašsajūtu. Šis 2023. gads aicina dot, nevis tikai ņemt, jo veselīgi meži šodien un arī nākotnē uzturēs veselus cilvēkus.

Skatīt bildes Galerijā šeit.

Stalbes pamatskolas skolēnu un skolotāju kolektīvs Meža un Ūdens dienu ietvaros veica dažādas aktivitātes. 1.klase audzinātājas J.Palsas vadībā devās pārgājienā uz meža izcirtumu, lai pētītu augu sekas atjaunošanos izcirtumā. Mācījās atpazīt dažādu koku atvases bezlapu stāvoklī, pirmie pavasara lakstaugi arī bija atklājums – meža zemeņu lapas, nez no kurienes uzradies ziedošs sniegpulksteņu pudurītis, nozāģēto koku celmi, kukaiņi. Savus mežā gūtos iespaidus bērni atainoja zīmējumā, ko var apskatīt skolas foajē.

Savukārt  5.klases skolēni zīmēja plakātus, kuros attēlotas dažādas putnu mājvietas – koku dobumi, būrīši. Aicināja nepiesārņot mežus ar atkritumiem. Aprīlī 5.klase plāno doties meža kopšanas vai stādīšanas darbos.

Bioloģijas stundās skolotājas I. Rēķes vadībā skolēni pētīja  meža  un purva biotopu augu un dzīvnieku bioloģisko daudzveidību, darba rezultāti atspoguļoti interesantās kolāžās, kuras var apskatīt uz ziņojumu dēļa pie bioloģijas kabineta.

5.-9. klašu skolēni latviešu valodas skolotāju I.Kozlovskas un S.Freibergas vadībā krāsoja meža mandalas un rakstīja radošo literāro darbu „Meža pasaka”, ko arī var apskatīt uz ziņojumu dēļiem pie latviešu valodas kabinetiem.

Skolas ekopadomes skolēni izzināja skolas teritorijā pamanāmo putnu dzīvi un tiem nepieciešamo mājokļu veidus. Mājas ar pieaugušo un skolā ar amatu mācības skolotāja  palīdzību tika izgatavoti 7 strazdu būrīši un 1 ligzda priekš mušķērāja-kuras  autores ir Alise un Laura Bīberes, Elisa Rasa- Berkule.

Ūdens dienas ietvaros 3. un 4.klašu skolēni kopā ar audzinātājām I.Lapsiņu un I.Ozolu pētīja ūdens nepieciešamību dzīvības procesu nodrošināšanā, ūdens daudzumu dažāda veida dzīvajos organismos. Ūdens arī ir viens no mūsu planētas resursiem, kas ir jātaupa un kuru nekādā veidā nedrīkst piesārņot.

Zemes stundas aktivitātēs iesaistījās 8.klases skolēni.  Simboliski izslēdzot apgaismojumu Sidnejā 2007.gadā, Zemes stunda ir kļuvusi par vienu no vislielākajām Vides akcijām pasaulē.

Mūsu 8.klases skolēni eksperimentēja – 25.martā  no plkst 20.30.-21.30. izslēdzot gaismu savās mājās un mēģinot atrast sev nodarbošanos tumsā.  Izrādās, ka arī sveces gaismā var lasīt grāmatu, spēlēt galda spēles, vērot un uzņemt skaistas pilnmēness bildes, ko, iespējams, citādi nemaz nebūtu ievērojuši. Var arī vienkārši vienu lieku stundu atpūsties un pagulēt.  Tā, izslēdzot elektrību uz vienu stundu, radām kopības brīdi starp cilvēkiem visā pasaulē, izgaismojot klimata krīzi globālā mērogā un kopīgiem spēkiem cenšoties aizsargāt mūsu planētu Zemi.

Skolas ekopadomes vadītāja Adrija Fusa

Varētu arī interesēt...