Karjeras lēmuma pieņemšana/pašvērtējuma veikšana “Gribi, vari, dari”

14. un 15.11.2019. notika pasākums –  karjeras lēmuma pieņemšana/pašvērtējuma veikšana “Gribi, vari, dari”.  

Pasākuma mērķis: iepazīstināt skolēnus ar darba tirgus nākotnes pieprasījumu.

Uzdevumi: Izzināt karjeras lēmumu pieņemšanas procesu un veikt pašvērtējumu.

Mērķauditorija:8.- 9.klašu skolēni

Pasākuma apraksts:

  • Nodarbības vadītājas Skaidrītes Astahovskas – Eglītes prezentācija sniedza ieskatu par darba tirgus nākotnes pieprasījumu.
  • Ar praktiskiem uzdevumiem un piemēriem skolēni izzināja lēmuma pieņemšanas procesu.
  • Skolēni veica pašvērtējumu, lai mērķtiecīgi izdarītu savas karjeras izvēli, balstoties uz personīgo prasmju un spēju apzināšanos.
  • Karjeras konsultante (izaugsmes trenere) iepazīstināja skolēnus ar profesijas apguvei nepieciešamām prasmēm, zināšanām un tālākizglītības iespējām.

Piezīmes – projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” pasākums.

Pedagogs karjeras konsultants Jolanta Dzene

Varētu arī interesēt...