Demokrātijas nedēļa

Stalbes pamatskolā Demokrātijas nedēļas ietvaros iekārtota plakātu izstāde.

2022.gads ir Eiropas Jaunatnes gads, kurā tiek stiprināta jauniešu lomu labākas nākotnes veidošanā. Lai jauniešu idejas tiktu sadzirdētas, tās jāpauž trāpīgi un radoši – kā šajos plakātos.

Izstādes plakāti tapuši projekta “DemokrātiJĀ” jauniešu hakatonos “Darīt ir darbības vārds” 2022. gada skolēnu pavasara brīvlaikā. Tajos piedalījās skolēni no Babītes, Brocēniem, Daugavpils, Grobiņas, Jelgavas, Jēkabpils, Liepājas, Limbažiem, Līvāniem, Olaines, Pļaviņām, Rīgas, Saldus, Stalbes, Valkas un Valmieras.

Plakātus varējām saņemt, jo hakatonā Rīgā piedalījās Stalbes pamatskolas 9.klases skolniece Kristīne Santa Pētersone.

Plakātus, tāpat kā spēli “DemokrātiJĀ”,  izmantosim, lai pilnveidotu skolēnu izpratni par demokrātiju.

Varētu arī interesēt...