Darba pasaules iepazīšana “Radošuma diena”

11.11.2019. Notika pasākums – darba pasaules iepazīšana “Radošuma diena”.

Pasākuma mērķis un uzdevumi: iepazīstināt skolēnus  ar radošo profesiju pārstāvju – televīzijas režisoru, scenāristu, scenogrāfu, mākslinieku darba pienākumiem un profesijas apguvei nepieciešamajām zināšanām un prasmēm.

Mērķauditorija: 7.- 9.klašu skolēni

Pasākuma apraksts:

  • Nodarbības vadītāja Keita Loreta Kronberga iepazīstināja skolēnus ar radošo profesiju pārstāvju:
  • televīzijas režisora,
  • scenārista,
  • scenogrāfa,
  • mākslinieka  darba pienākumiem.
  • Ar sagatavoto prezentāciju sniedza stāstījumu par to kā notiek notikuma / pasākumu sagatavošana no scenārija līdz ekrānam.
  •  Demonstrēja video fragmentus.
  •  Iepazīstināja ar  profesijas apguvei nepieciešamām prasmēm, zināšanām un tālākizglītības iespējām.

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” pasākums.

Pedagogs karjeras konsultants Jolanta Dzene

Varētu arī interesēt...