Mācību ekskursija Dabas muzejā

12. decembrī 6. klases skolēni kopā ar audzinātāju Ilzi Rēķi devās mācību ekskursijā uz dabas muzeju. Tur, projekta “Skolas soma” ietvaros notika divas nodarbības. Vispirms skolēni iepazinās ar Latvijas un pasaules tauriņiem. Skolēni ar interesi klausījās stāstījumā tauriņiem- rekordistiem (lielākais, mazākais, tālāk migrējošais u.c.), iepazinās ar citu zemju tauriņiem. Skolēniem izskaidroja tauriņu krāsojuma nozīmi un būtību. 

Otrā nodarbība “Dinozauru parks” aizveda skolēnus miljoniem gadu senā pagātnē. Vispirms viņi klausījās stāstījumu par dinozauru ēru un dažādiem dinozauriem. Pēc tam skolēni darbojās praktiski. Tika izdalītas dinozauru pases. Skolēniem ekspozīcijās bija jāsameklē dotie dinozauri, jāatrod attēli, jāmēra dinozaura garums, jāsalīdzina ar savu garumu.

Nodarbību beigās izstaigājām arī citas ekspozīcijas.

Varētu arī interesēt...