Projekta 8.3.2.2. “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” aktivitātes 2021./2022. māc.g.

Arī šajā mācību gadā projekta 8.3.2.2. “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros skolēniem bija iespēja saņemt papildu atbalstu. Sākumskolas skolēniem tas deva iespēju atsevišķās stundās nodrošināt pedagoga palīga/ otrā skolotāja klātbūtni. Tas bija lielisks papildu atbalsts, īpaši angļu valodā,  gan skolēniem ar mācīšanās grūtībām, gan arī tiem, kas, piemēram, ilgāku laiku kavējuši stundas. Atsevišķiem skolēniem vērojama būtiska izaugsme, pateicoties tieši pedagoga palīga/otrā skolotāja atbalstam.

 Bija plānotas arī mācīšanās grupas 5.-9.klašu skolēniem, lai apgūtu tēmas, kuras attālināto mācību laikā nav apgūtas vai ir nepietiekami apgūtas, taču skolotāju noslogotība neļāva to realizēt.

Varētu arī interesēt...