Skolas viesi SIA “Brain Games”

Projekta Nr. 8.3.2.2 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros skolā viesojās SIA “Brain Games”, lai iepazīstinātu skolēnus ar jaunākajām un populārākajām galda spēlēm. Skolēni mācījās viņu vecuma grupai atbilstošas galda spēles, darbojās komandās, centās pārspēt cits citu viltībā.

Varētu arī interesēt...