Projekta 8.3.2.2. “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” aktivitātes 2020./2021.m.g. 1.semestrī

Šajā mācību gadā turpinās projekta 8.3.2.2. “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” aktivitātes, taču ierobežotā apmērā saistībā ar attālināto mācību procesu un ārkārtas situāciju, kad ārpusklases nodarbības un ārpakalpojumi  ir zaudējuši savu aktualitāti, priekšroku dodot pēc iespējas kvalitatīvai mācību satura apguvei.

1.semestrī Stalbes pamatskolas 2.klases skolēnu projekta ietvaros pilnveidoja valodas un matemātikas kompetences nodarbībās “Asini prātu!” (skolotāja A.Sarapova), 5.-6.kl. skolēnu apguva veselīgā dzīvesveida un vides zinību pamatus nodarbībās “Dzīvo zaļi!” (sk. N.Ķibilda-Kinna), 6.kl. skolēni sadarbībā ar logopēdu stiprināja rakstīšanas un lasīšanas prasmes nodarbībās “Nāc un dari!” (sk. S.Freiberga), 7.-9.kl. skolēni atbilst radošās nodarbībās “Netradicionālā matemātika” (sk. M.Buša).

Projekta ietvaros joprojām aktīvi darbojas pedagoga palīgi (matemātikā un  valodās –sk. S.Zaļaiskalna un I.Ozola), kuru atbalsts skolēniem ar mācīšanās traucējumiem un grūtībām jo īpaši ir nepieciešams attālinātajā mācību procesā.

Tomēr jātzīst, ka skolēni ir ļoti noilgojušies pēc radošām, izglītojošām un interesantām ārpusstundu nodarbībām klātienē.

Varētu arī interesēt...