Mācību sasniegumi 2020./2021. m.g. 1.semestrī

Mēs lepojamies!

Sasniegumi ikdienas mācību darbā 2020./2021. m. g. 1. semestrī.

Par teicamām sekmēm un apzinīgu attieksmi pret mācību darbu (vismaz 8 balles un ļoti labi apgūti visi mācību priekšmeti (2.-3. klasē) vai vismaz 7 balles un vidējā atzīme vismaz 7,8 balles 4. klasē (sudraba liecība 5.-9. klasē), vidējā atzīme vismaz 9 balles (zelta liecība 5.-9. klasē) pateicības saņēma 14 skolēni:

 • 2. klasē: Agnese Ķīse, Bille Pušinska, Elisa Rasa-Berkule, Marta Rutkovska, Olivers Šulcs
 • 3. klasē: Ivo Bahmanis
 • 4. klasē: Natanaēls Novikovs, Kaspars Pušinskis

Zelta liecības saņēma:

 • 6. klasē: Elizabete Dārziņa

Sudraba liecības saņēma:

 • 6. klasē: Eunika Balode-Novikova
 • 8. klasē: Emīls Dārziņš,  Līga Laudiņa, Kristīne Santa Pētersone
 • 9. klasē: Karlīna Gaspersone,

Pateicības par labām  sekmēm mācībās (visos mācību priekšmetos iegūtas vismaz 6 balles, 2.-3. klasē labi apgūti  visi mācību priekšmeti)  saņēma 22 skolēni:

 • 2. klasē: Alise Bībere, Kristians Gleizdāns, Bruno Kārkliņš, Mārtiņš Rudaks, Sabīne Stivriņa, Markuss Marks Zariņš
 • 3. klasē: Dāvids Auziņš, Rainers Balodis, Kate Kitija Frīdenšteina, Emija Rasa-Berkule, Madara Strēlniece, Roberts Veips
 • 4. klasē: Rihards Grabis
 • 5. klasē: Samanta Seikstule, Marta Kuzņecova
 • 6. klasē: Alise Baumane, Brendons Breds Dūdens, Rebeka Ekerte
 • 8. klasē: Laila Līga Beļājeva
 • 9. klasē: Arta Krista Paegle, Veronika Ruska, Amanda Šimkuse

Labākie mācību priekšmetos 2020./2021.m.g.1.semestrī

Matemātikā – 1.kl. D.Novikovs, 2.kl. M.Rutkovska, 4.kl. R.Grabis, N.Novikovs,  5.kl. S.Seikstule, 6.kl. E.Dārziņa, 8. kl.  E.Dārziņš, 9. kl. M.Vimba;
Datorikā – 4.kl. K.Pušinskis, 5.kl. R.Strazdiņš, 6.kl. E.Dārziņa, A.Baumane, 7.kl. A.Priedīte, 8.kl.L.Laudiņa, 9.kl. D.Mocāns;
Sociālajās zinībās 1.kl. A.Grabis,  4.kl. R.Grabis, 5.kl. M.Kuzņecova, 6.kl. A.Baumane, 7.kl. S.Egle, 8.kl. L.Laudiņa;
Latviešu valodā – 1.kl. A.Sidjukina, S.M.Želve, 2.kl. E.Rasa-Berkule, 6.kl.  E.Dārziņa, R.Ekerte, 7.kl. S.Egle, 9.kl. V.Ruska;
Literatūrā – 5.kl.S.Seikstule, 6.kl. E.Dārziņa, E.Balode-Novikova, 7.kl. A.Priedīte,  8.kl. L.Laudiņa, 9.kl.  V.Ruska;
Krievu valodā – 4.kl. N.Novikovs, 6.kl. E.Balode-Novikova, 7.kl. S.Egle, 8.kl. K.S.Pētersone, 9.kl. A.Šimkuse;
Angļu valodā – 2.kl. A.Ķīse, E.Rasa-Berkule, 3.kl. D.Auziņš,  4.kl. N.Novikovs, K.Pušinskis, 5.kl. M.Kuzņecova,  6.kl. E.Balode-Novikova, E.Dārziņa, 7.kl. M.Grigorjevs, 9.kl. K.Ozola;
Vizuālajā mākslā – 1.kl. M.Kučere, 4.kl. N.Novikovs, K.Pušinskis, 6.kl. E.Dārziņa, 8. kl. S.Ivanova, 9.kl. A.Šimkuse;
Ķīmijā – 8.kl. K.I.Liepiņš, 9.kl. K.Gaspersone;
Ģeogrāfijā – 7.kl. A.Priedīte, 8.kl. E.Dārziņš, 9.kl. A.K.Paegle, V.Ruska;
Bioloģijā – 7.kl. J.Antonovs, 8.kl. L.Laudiņa, 9.kl. V.Ruska;
Sportā – 2.kl. B.Kārkliņš, 3.kl. R.Balodis, 5.kl. R.Strazdiņš, 6.kl. E.Dārziņa, 8.kl. L.L.Beļājeva, 9.kl. V.Ruska;
Mājturībā un tehnoloģijās/ Dizainā un tehnoloģijās – 5.kl. M.Kuzņecova, 6.kl. A.Baumane, E.Dārziņa, R.Ekerte, 7.kl. J.Gūtmanis;
Mūzikā – 1.kl. M.S.Želve, 2.kl. B.Kārkliņš, 3.kl. D.Auziņš, 4.kl.N.Novikovs,  5.kl. S.Seikstule, 6.kl. E.Dārziņa, E.Baolode-Novikova, 8.kl. E.Dārziņš, L.Laudiņa, 9.kl. V.Ruska,
Latvijas vēsturē 6.kl. E.Dārziņa, E.Balode-Novikova;
Pasaules vēsturē – E.Balode-Novikova.

Varētu arī interesēt...