Atzinības raksts Stalbes pamatskolai

2019./2020. mācību gada 1. semestrī Stalbes pamatskolas skolēni portālā Uzdevumi.lv atrisinājuši 23243 uzdevumus un skolotāji uzdevuši 10 digitālus pārbaudes darbus.

Varētu arī interesēt...