Mācību sasniegumi 2019./2020.

Neskatoties uz 2. semestra neierastajiem mācību apstākļiem, varam lepoties, jo  skolēnu sasniegumi ikdienas mācību darbā vidēji ir pat labāki nekā 1.semestrī un iepriekšējā mācību gadā. Vidējais vērtējums skolā šajā mācību gadā ir 7, 04 balles, 55% skolēnu ieguvuši tikai optimālus un augstus vērtējumus (6-10 balles).

Par teicamām sekmēm un apzinīgu attieksmi pret mācību darbu pateicības saņēma 25 skolēni:

 • 2.-4.klasē tie bija: 2.kl. I.Bahmanis, 3.kl. K.Pušinskis, N.Novikovs, 4.kl. M.Kuzņecova.
 • 5.-9.klases skolēni saņēma zelta liecības (vidējā atzīme vismaz 9 balles)- 5.kl. E.Dārziņa, K.Kārkliņa un 9.kl. S. Strazdiņa -, un sudraba liecības (vismaz 7 balles un vidējā atzīme vismaz 7,8 balles): 5.kl. A.Baumane, B.B.Dūdens, R.Ekerte, E.Balode-Novikova; 6.kl. S.M.Rainskis; 7.kl. L.L.Beļājeva, E.Dārziņš,  L.Laudiņa, S.Solovjova; 8.kl. K.Gaspersone, A.K.Paegle, A.E.Petkeviča, V.Ruska, A.Šimkuse; 9.kl.R.Beļājeva, L.Lapsiņa, E.Pužule, A.R.Robītis.

Pateicības par labām  sekmēm mācībās  saņēma 27 skolēni: 2.kl. R.Balodis, A.Bernacka, E.Rasa-Berkule, M.Strēlniece, R.Veips, E.M.Ulmanis, D.Auziņš; 3.kl. M.Antonovs, R.Grabis, M.Mikasenoks, 4.kl. S.M.Pērkone, S.Seikstule, R.Strazdiņš; 5.kl. R.Frīdenšteins, A,Gūtmanis, M.Krujelis, D.R.Kūlītis, R.Rudaks; 6.kl. K.S.Brūdere,  S.Egle, L.Podziņa, A.Priedīte; 7.kl. R.R.Krupenko, K.I.Liepiņš; 8.kl. K.Ozola, 9.kl.E.Mieriņa.

Mēs lepojamies ar mūsu skolēnu sasniegumiem notikušajās Starpnovadu olimpiādēs:

 • Armands Ričards Robītis – 3.vieta bioloģijas olimpiādē 9.klasei, atzinība matemātikas olimpiādē 9.klasei, 2. vieta ķīmijas olimpiādē 9.klasei;
 • Sabīne Strazdiņa -atzinība latviešu valodas un literatūras olimpiādē 9.klasei, 2. vieta ķīmijas olimpiādē 9.klasei;
 • Loreta Lapsiņa – atzinība latviešu valodas un literatūras olimpiādē 9.klasei;
 • Santa Solovjova – atzinība matemātikas olimpiādē 7.klasei;
 • Elizabete Dārziņa – 3. vieta matemātikas olimpiādē 5.klasei;
 • Natanaēls Novikovs – 3. vieta sākumskolas olimpiādē latviešu valodā 3.klasei.

Skolēnus olimpiādēm sagatavoja skolotājas  I.Rēķe, I.Kozlovska, M.Buša, I.Paegle, I.Lunte, S.Zaļaiskalna.

Atsevišķos mācību priekšmetos šajā semestrī vislabāk veicies:

 • matemātikā 1.kl. M.Rutkovskai, 3.kl. R.Grabim, N.Novikovam, 5.kl. E.Dārziņai, 6.kl. J.Antonovam, 7.kl. S.Solovjovai, 8.kl. A.K.Paeglei, 9.kl. A.R.Robītim;
 • latviešu valodā: 1.kl. E.Rasai-Berkulei, 5.kl. E.Dārziņai, 6.kl. S.Eglei, 8.kl. V.Ruskai;
 • literatūrā: 5.kl. K.Kārkliņai, 8.kl. A.K.Paeglei; latv.val.un literatūrā: 7.kl. L.Laudiņai; 9.kl. S.Strazdiņai;
 • krievu valodā: 6.kl. S.Eglei, 7.kl. M.R.Tauriņam, 8.kl. V.Ruskai, A.Šimkusei, A.K.Paeglei;
 • angļu valodā: 5.kl. K.Kārkliņai, E.Dārziņai; 6.kl. S.M.Rainskim, 8.kl. K.Ozolai;
 • sociālajās zinībās: 5.kl. A.Baumanei, 6.kl. S.Eglei,  7.kl. L.Laudiņai, 8.kl. V.Ruskai;
 • bioloģijā: 7.kl. E.Dārziņam, 8.kl. A.Šimkusei, 9.kl. S.Strazdiņai;
 • ģeogrāfijā: 7.kl. L.L.Beļājevai, 8.kl. V. Ruskai, 9.kl. A.R.Robītim;
 • datorikā: 4.kl. S.Seikstulei, 5.kl. E.Dārziņai, 6.kl. S.M.Rainskim, 7.kl. S.Solovjovai, 8.kl. K.Gaspersonei;
 • sportā: 1.kl. M.Rutkovskai, B.Kārkliņam,  2.kl. R.Balodim, A.Bernackai; 4.kl. R.Strazdiņam, 5.kl.  K.Kārkliņai, 6.kl. J.Gūtmanim, 7.kl. E.Eglītim, 9.kl. R.Beļājevai, S.Strazdiņai,  A.R.Robītim;
 • ķīmijā: 8.kl. K.Gaspersonei, A.E.Petkevičai, 9.kl. S.Strazdiņai, A.R.Robītim;
 • vizuālajā mākslā: 1.kl. B.Kārkliņam, 5.kl. A.Baumanei, 6.kl. S.Eglei, 7.kl. L.Laudiņai, 8.kl. A.Šimkusei, 9.kl. R.Beļājevai;
 • mūzikā: 3.kl. N.Novikovam, 5.kl. E.Dārziņai, K.Kārkliņai, E.Balodei-Novikovai, 6.kl. S.M.Rainskim, 7.kl. L.Laudiņai, 8.kl. K.Ozolai, 9.kl. S.Strazdiņai;
 • Latvijas un pasaules vēsturē: 6.kl. S.M.Rainskim, 7.kl. L.Laudiņai, 8.kl. V. Ruskai, 9.kl. S.Strazdiņai.

Stalbes pamatskolas direktores vietniece mācību darbā Inese Lunte

Varētu arī interesēt...