Category: EkoSkolas notikumi

Pasaules Mežu diena, Pasaules ūdens diena

Visā pasaulē aizvien aktuālāki paliek jautājumi par tīru ūdeni un par mežu saglabāšanu, kas ir lielākais skābekļa avots uz Zemes. Regulāri bioloģijas un ģeogrāfijas stundās par to tiek runāts, bet Pasaules mežu un ūdens dienu...

Gada tēma – MEŽS

2017./2018. māc.g.  Gada tēma – MEŽS. 21. MAIJS.DABAS TAKAS VEIDOŠANA SKOLAS TERITORIJĀ. Skolas teritorijā ekopadome uzsāka dabas takas veidošanu. Tika izvietotas pirmās 10 informatīvās plāksnītes par kokiem, kas aug pie skolas. Informāciju gatavoja katra...

Ekoskolas notikumi 2016./2017. m.g.

2016./2017. m.g. Visu mācību gadu skolā notiek- makulatūras, PET pudeļu un izlietoto bateriju vākšanas konkurss. Balvas tiks gan aktīvākajām klasēm , gan aktīvākajiem skolēniem( pēc savākto materiālu daudzuma).  Saudzējiet apkārtējo vidi un rūpēsimies par...