Ekoskolu pasākums Ropažos

3. decembrī Stalbes pamatskolas skolēnu delegācija devās uz reģionālo Ekoskolu pasākumu Ropažu novada vidusskolā. Pasākumā pulcējās deviņu Vidzemes skolu skolēni un skolotāji, lai ar dažādu aktivitāšu palīdzību izzinātu, kā varam mazināt pārtikas atkritumu daudzumu savās skolās un padarītu maltītes videi draudzīgākas.

Varētu arī interesēt...