Ekoskolas aktivitātes

Starptautiskais Zaļais Karogs 2019./2020. mācību gadam piešķirts arī Stalbes vidusskolai un tas atkal plīvos pie mūsu skolas.

16. septembrī mūsu skolas pārstāvji dosies uz Nacionālo bibliotēku Rīgā, kur notiks ekoskolu apbalvošanas ceremonija un kampaņas “Salabo pasauli” atklāšana.

Ekoskolas turpina uzturēt vides izglītību visā Latvijā jau 17 gadus.

Šogad 178 izglītības iestādes saņems Ekoskolu programmas apbalvojumus par sasniegumiem vides izglītībā. Apbalvojumu saņems arī Stalbes vidusskola (Stalbes pamatskola). Ekoskolas uzrunā vietējās kopienas un veido vides izglītības tīklu 75 pašvaldībās visā Latvijā.

Ekoskolu programma ir plašākā vides izglītības programma Latvijā un arī pasaulē. Pie mums tā apvieno vairāk nekā 200 izglītības iestāžu – no pirmsskolām līdz augstskolām.

Programmas koordinators Latvijā Daniels Trukšāns stāsta: “Apbalvoto Ekoskolu skaits pēdējos gados ir nostabilizējies un aizvien pievienojas arī jaunas skolas, par ko ir liels prieks. Lai sniegtu atbalstu skolām, turpinās arī programmas attīstība. Esam pilnveidojuši metodisko materiālu bāzi, īstenojuši skolotāju profesionālās pilnveides kursus un šogad piedāvāsim arī jaunus projektus, pasākumus gan skolotājiem, gan jauniešiem, kuros iesaistīties, lai panāktu arvien lielākas pārmaiņas vides aizsardzības un izglītības jomā. Ejot līdzi laikam, turpināsim arī Ekoskolas atbalstīt jaunās kompetenču pieejas ieviešanā, izmantojot vides izglītību kā instrumentu.”

Varētu arī interesēt...