Ekoskolu apbalvošanas pasākums un kampaņas „Salabo pasauli” atklāšana

16. septembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkas Ziedoņa zālē notika ikgadējs ekoskolu apbalvošanas pasākums. Kopā  ar skolotāju M. Bušu pasākumā piedalījās ekopadomes locekļi E. Gūtmane, E. Pužule un A. Vanaga. Pie skolas jau  sesto gadu plīvos starptautiskais ekoskolu zaļais karogs. Pasākumā piedalījās UNESCO Latvijas Komisijas pārstāvji, kas iepazīstināja ar šī gada lielākās mācību stundu trim tēmām. Pasākumā notika kampaņas „Salabo pasauli” atklāšana. Savas idejas par mūsu skolu 2050. gadā izteica mūsu meitenes un uz jautājumu ”Ko varētu sākt darīt tuvākajās trijās nedēļās”  atbilde bija, ka varam pilnībā atteikties no plastmasas izstrādājumu izmantošanas, samazināt atkritumu daudzumu  un vairāk izmantot velosipēdus, lai dotos uz skolu un mājup.  Dažādus variantus izspēlēja improvizācijas teātra grupa „Spiediens”. Noslēgumā notika tradicionālā fotografēšanās kopbildei un video rullīša ierakstīšana klimata gājienam 20. septembrī „Mainām sevi , nevis klimatu” .

Varētu arī interesēt...