Ziemassvētki Stalbes pamatskolā

     22.decembrī Stalbes pamatskolas skolēni, viņu vecāki un skolotāji pulcējās uz pasākumu “Kā braucām meklēt Ziemassvētku vecīti”. Teātra pulciņa dalībnieki lūdza skolas direktorei Danai Gailei atļauju braukt meklēt Ziemassvētku vecīti, jo kādi gan būtu svētki bez vecīša…. Tad nu tika iesaistītas visas klases ar saviem priekšnesumiem, un Ziemassvētku vecītis tika atrasts.  

      Pasākuma laikā tika godināti arī tie skolēni, kuri 1.semestrī mācījās uz labi un teicami.

Varētu arī interesēt...