5., 6.klases skolēnu kolāžas par ekosistēmām dabaszinības stundās

Stalbes pamatskolas mācību gada ekoskolu gada temats ir “Augu un dzīvnieku bioloģiskā daudzveidība”. Šis temats tiek iekļauts visu mācību priekšmetu programmās, bet īpaši- dabaszinībās, bioloģijā un ģeogrāfijā. 5. un 6.klases skolēni, mācoties par ekosistēmām un dzīvo organismu daudzveidību, veica radošos darbus. Viņi veidoja kolāžas par meža, mitrāju ekosistēmām un dzīvo organismu daudzveidību.

Skatīt bildes Galerijā šeit.

Varētu arī interesēt...