Pasaules diena bez tabakas 2022

Katru gadu visā pasaulē 31.maijā tiek atzīmēta Pasaules diena bez tabakas (World No Tobacco day), kuras mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par tabakas kaitīgo ietekmi uz indivīda un sabiedrības veselību. Šogad šīs tematiskās dienas sauklis ir “Aizsargā vidi!”, uzsverot, ka visā tās dzīves ciklā tabaka apdraud ne tikai cilvēka veselību, bet arī vidi. Vides problēmu apzināšanās var dot smēķētājam vēl vienu iemeslu atmest šo kaitīgo ieradumu.  

Fakti:  

  • Katru gadu vidē nonāk apmēram 4,5 triljoni gabalu jeb ~800000 tonnu izsmēķu; 
  • Cigarešu izsmēķi ir trešais izplatītākais atkritumu veids Latvijas ūdens piekrastē; 
  • Cigarešu filtri tiek izgatavoti no celulozes acetāta, kas bioloģiski nenoārdās; 
  • 1/3 no visiem ugunsgrēkiem izraisa smēķešana; 
  • Pietiek ar diviem cigarešu izsmēķiem uz litru ūdens, lai ūdenī nonākušās indīgās vielas nogalinātu ūdens organismus – zivis, gliemjus un citus ūdens mazos organismu; 
  • Katru gadu vairāk nekā 600 miljoni koku tiek nocirsti tabakas industrijas vajadzībām (iepakojumu ražošanai, tabakas augu lapu kaltēšanai un plantāciju teritoriju izveidei); 

Lai aktualizētu šī gada tematiskās dienas tēmu esam izveidojuši infografiku par smēķēšanas negatīvo ietekmi uz vidi (skat. pielikumā).  

Tāpat šīs dienas ietvaros vēlamies uzsvērt, ka izglītības iestādēm ir būtiska loma smēķēšanas profilaksē jauniešiem. Latvijā katrs otrais 13 līdz 15-gadīgais pusaudzis ir pamēģinājis smēķēt elektronisko cigareti. Pētījumi liecina, ka šīs ierīces ir kaitīgas, jo īpaši jauniešiem, kuru organisms vēl attīstās. Tādējādi ir īpaši svarīgi, lai pedagogs ir zinošs par jaunajām smēķēšanas ierīcēm un to ietekmi uz jauniešu veselību, lai veicinātu audzēkņu spēju atteikties un neuzsākt šo kaitīgo ieradumu, kā arī veidot no smēķēšanas brīvu mācību vidi.

Lai aktualizētu e-cigarešu tēmu un stiprinātu skolēnu spējas atteikties no smēķēšanas, esam izveidojuši uzskatāmu materiālu par e-cigaretēm un to radītajām sekām uz veselību (skat. pielikumā). 

Pielikumi:

Varētu arī interesēt...