Par elektrodrošību vasarā

Straujiem soļiem tuvojas vasaras brīvlaiks, kas asociējas ar piedzīvojumiem un atpūtu, tomēr tas ir arī laiks, kad Latvijā tiek reģistrēts visvairāk elektrotraumu.

  • Pērn tieši vasaras mēnešos tika gūta trešdaļa no visām 2021. gadā reģistrētajām elektrotraumām, tostarp četros gadījumos cieta bērni, liecina AS “Sadales tīkls” apkopotā statistika! Savukārt četriem pieaugušajiem vasarā gūtās elektrotraumas bija letālas.
  • 2020. gada vasarā letālu elektrotraumu guva arī pusaudzis. Viņš zaudēja dzīvību, jo bija guvis elektrotraumu, neatļauti iekļūstot privātā teritorijā, kur atradušās vidējā sprieguma elektroietaises. Visticamāk pusaudža nodoms bija uzņemt foto bīstamā teritorijā.

Pirms vasaras brīvlaika “Sadales tīkls” aicina pedagogus atgādināt elektrodrošības principus audzēkņiem – piemēram, kopīgi noskatoties “Sadales tīkla” ekspertu sagatavotu īsfilmu (8 min gara) – pieejama šeit.
Esam sagatavojuši arī informatīvus plakātus, ko aicinām izdrukāt un novietot skolēniem redzamā vietā. Te lejupielādējami šeit:
Plakāts nr.1
Plakāts nr.2

“Sadales tīkla” speciāli sarūpēts resurss, kur vienmēr var smelties elektrodrošības ieteikumus, ir vietne https://arelektribuneriske.lv/– aicinām par to pastāstīt audzēkņiem!

Plašāka informācija atrodama “Sadales tīkla” mājaslapā: https://sadalestikls.lv/lv/preses-relizes/relize/pern-vasara-gutas-4-letalas-elektrotraumas-pirms-brivlaika-atgadina-elektrodrosibas-principus

Lai vasara pilna piedzīvojumiem un elektrodroša!


Varētu arī interesēt...