Skolēni un vecāki!

Paldies skolēniem un vecākiem par ieinteresētību, atbildību un pacietību neierastajā mācību procesā, kur krietni vairāk darba jāiegulda gan skolēniem un vecākiem, gan arī skolotājiem! Lai mūsu kopīgās sadarbības rezultātā viss izdodas arvien labāk!

INFORMĀCIJAI

Skola ir atvērta darba dienās no plkst. 8.00  līdz 17.00, ja nepieciešams paņemt kādas skolēnu mantas vai mācību līdzekļus.

Lūdzam ievērot, ka skolotāji ir pie datora vai sasniedzami pa telefonu no plkst. 9.00 līdz 14.00 (dienās, kad ir attiecīgo mācību priekšmetu stundas), bet pārējā laikā notiek rakstveida saziņa, un skolotājs atbild, kad var, nevis nekavējoties. Ja kādam ir iespēja mācīties, piemēram, tikai pēcpusdienā, tad lūdzam par to informēt klases audzinātāju un/ vai skolotājus, lai vienotos par saziņas laiku un veidu. Paldies par sapratni!

Atgādinām, ka 10. un 13. aprīlī arī attālinātās mācības nenotiek!

Lai visiem jaukas Lieldienu brīvdienas!

Varētu arī interesēt...