2020./2021. mācību gada noslēgums

2020./2021. mācību gads ir bijis gan būtisku pārmaiņu, gan izaicinājumu pilns. Tāpēc mēs sakām lielu  paldies ikvienam skolēnam un  skolotājam un katrai skolēnu ģimenei par izturību un pacietību!  Mēs varam lepoties ar 13 skolēniem, kuri šo mācību gadu beiguši ar teicamām sekmēm, un 22 skolēniem, kuri mācījušies labi un teicami (6-10 balles). Tāpat mēs lepojamies ar 3 skolēnu sasniegumiem Starpnovadu olimpiādēs, kuras šogad notika tikai attālināti, skolēniem neierastos apstākļos. Par šiem un citiem sasniegumiem lasīt sadaļā “Mācību sasniegumi”.

Varētu arī interesēt...