Mācību sasniegumi 2019./2020. m.g. 1.semestrī

Mēs lepojamies!

Sasniegumi ikdienas mācību darbā 2019./2020. m.g. 1.semestrī.

Par teicamām sekmēm un apzinīgu attieksmi pret mācību darbu (vismaz 8 balles un ļoti labi apgūti visi mācību priekšmeti (2.-3.klasē) vai vismaz 7 balles un vidējā atzīme vismaz 7,8 balles 4.klasē (sudraba liecība 5.-9.klasē), vidējā atzīme vismaz 9 balles (zelta liecība 5.-9.klasē) pateicības saņēma 18 skolēni:

 • 2.klasē: Ivo Bahmanis, Eduards Mārcis Ulmanis
 • 3.klasē: Natanaēls Novikovs
 • 4.klasē: Sanija Maiga Pērkone

Zelta liecības saņēma:

 • 5.klasē: Elizabete Dārziņa
 • 9.klasē: Sabīne Strazdiņa

Sudraba liecības saņēma:

 • 5.klasē: Brendons Breds Dūdens, Katrīna Kārkliņa, Eunika Balode-Novikova
 • 6.klasē: Sandis Miks Rainskis
 • 7.klasē: Līga Laudiņa, Santa Solovjova, Markuss Raivo Tauriņš
 • 8.klasē: Alise Elīna Petkeviča, Amanda Šimkuse
 • 9.klasē: Renāte Beļājeva, Loreta Lapsiņa, Armands Ričards Robītis

Pateicības par labām  sekmēm mācībās (visos mācību priekšmetos iegūtas vismaz 6 balles, 2.-3.klasē labi apgūti  visi mācību priekšmeti)  saņēma 29 skolēni:

 • 2.klasē: Rainers Balodis, Aleksandra Bernacka, Emija Rasa-Berkule, Madara Strēlniece, Roberts Veips
 • 3.klasē: Mārtiņš Mikasenoks, Kaspars Pušinskis
 • 4.klasē: Samanta Seikstule, Ralfs Strazdiņš
 • 5.klasē: Alise Baumane, Rebeka Ekerte, Roberts Frīdenšteins, Matīss Krujelis, Daniels Roberts Kūlītis,  Ričards Rudaks
 • 6.klasē: Juris Antonovs,  Samanta Egle, Liāna Podziņa, Amanda Priedīte
 • 7.klasē: Laila Līga Beļājeva, Emīls Dārziņš,  Sanija Ivanova, Ralfs Ričards Krupenko, Sintija Ošiņa
 • 8.klasē: Karlīna Gaspersone, Dairis Mocāns, Arta Krista Paegle, Veronika Ruska
 • 9.klasē: Elva Pužule

Labākie mācību priekšmetos 2019./2020.m.g. 1.semestrī

Matemātikā – 3.kl. R.Grabis, N.Novikovs,  5.kl. E.Dārziņa, 6.kl. S.M.Rainskis, 7.kl. S.Solovjova, 8. kl.  V.Ruska, 9. kl. S.Strazdiņa

Datorikā – 4.kl. S.Seikstule, 5.kl. E.Dārziņa, 6.kl. S.M.Rainskis, 7.kl. S.Solovjova, 8.kl. K.Gaspersone

Fizikā – 8.kl. O.Veips,  9.kl. S.Strazdiņa

Sociālajās zinībās 3.kl. N.Novikovs, 4.kl. S.M.Pērkone, 5.kl. K.Kārkliņa, 6.kl. A.Priedīte, 7.kl. L.L.Beļājeva, 8.kl. A. Šimkuse

Latviešu valodā – 5.kl.  E.Dārziņa, 6.kl. S.Egle, 7.kl. S.Solovjova, 8.kl. V.Ruska, 9.kl. S.Strazdiņa

Krievu valodā – 7.kl. M. R. Tauriņš, 8.kl. V. Ruska, A.Šimkuse

Vizuālajā mākslā – 4.kl. R.Strazdiņš, 5.kl. E.Balode-Novikova, K.Kārkliņa, 6.kl. S.M.Rainskis,  7.kl. S.Ivanova, 8. kl. A.K.Paegle , 9.kl. S.Strazdiņa

Ķīmijā – 8.kl. K.Gaspersone, 9.kl. S.Strazdiņa

Ģeogrāfijā – 7.kl. L.Laudiņa, 8.kl. A.E.Petkeviča, 9.kl. R.Beļājeva

Bioloģijā – 7.kl. S.Solovjova, 8.kl. A.Šimkuse, 9.kl. A.R.Robītis

Sportā – 1.kl. M.Rutkovska, 2.kl. R.Balodis, 4.kl. R.Strazdiņš, 5.kl. K.Kārkliņa, 6.kl. J.Gūtmanis, 7.kl. E.Eglītis, 9.kl. R.Beļājeva, S.Strazdiņa

Literatūrā – 5.kl. E.Dārziņa, K.Kārkliņa, 6.kl. A.Priedīte,  7.kl. L.Laudiņa, 8.kl.  V.Ruska, 9.kl. R.Beļājeva

Mājturībā un tehnoloģijās – 5.kl. K.Kārkliņa, M.Tauriņš, 6.kl. L.Podziņa, 7.kl. S.Ošiņa, M.R.Tauriņš, 8.kl. D. Mocāns, 9.kl. S.Strazdiņa,  A.R.Robītis

Mūzikā 2.kl. M.Strēlniece, 3.kl. N.Novikovs,  4.kl. S.M.Pērkone, 5.kl. E.Dārziņa, E.Baolode-Novikova, 6.kl. S.M.Rainskis, 7.kl. M.R.Tauriņš, 8.kl. K.Ozola, 9.kl. A.R.Robītis

Latvijas un pasaules vēsturē 6.kl. S.M.Rainskis, 7.kl. L.Laudiņa, S.Solovjova, 8.kl. A.Šimkuse, 9.kl. R.Beļājeva, S.Strazdiņa

Varētu arī interesēt...