Notikumu apskats karjeras izglītībā 2019./2020.

Lai  pilnveidotu skolēnu karjeras vadības prasmes un veicinātu skolēnu atbildību, toleranci un radošumu, mācību un audzināšanas darbā tika integrēti karjeras izglītības pasākumi. 2019./2020.mācību gadā skolēniem bija iespēja piedalīties šādos karjeras izglītības pasākumos:

  • Oktobrī notika Karjeras diena skolā. 1.-6. klašu skolēni improvizatoru vadībā piedalījās digitāli izglītojošajā spēlē un iepazinās ar nākotnes profesijām. 7.-9. klašu skolēni iepazina prasmes, kuras būs nepieciešamas nākotnes darba tirgū. Savukārt sākumskolēni devās ekskursijā uz VUGD Cēsu depo. Skolēniem bija iespēja izzināt ugunsdzēsēja darba specifiku un nepieciešamās zināšanas, prasmes.
  • Novembrī notika divi projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” pasākumi: 8.-9. klašu skolēniem pasākums “Gribi, vari, dari”.  Skolēni veica pašvērtējumu, lai mērķtiecīgi izdarītu savas karjeras izvēli, balstoties uz personīgo prasmju un spēju apzināšanos. 7.-9. klašu skolēniem “Radošuma diena”. Skolēniem bija iespēja iepazīties  ar radošo profesiju pārstāvju – televīzijas režisoru, scenāristu, scenogrāfu, mākslinieku darba pienākumiem un profesijas apguvei nepieciešamajām zināšanām un prasmēm.
  •  Janvārī Stalbes pamatskolā viesojās skolas absolventi  no Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma, lai informētu un ieinteresētu 8.-9. klases skolēnus izvēlēties profesionālā virziena profesijas. Tika sniegta informācija par skolas piedāvātajām profesionālajām programmām, par iespējām iesaistīties interešu izglītības nodarbībās, kā arī par citiem mācību un sadzīves procesa jautājumiem.
  • Februārī 9. klases skolēni Vidzemes reģiona inovāciju nedēļas ietvaros apmeklēja Valmieras tehnikumu, kur iepazinās ar profesijām, ko piedāvā apgūt tehnikumā pēc 9. klases. Apmeklēja rūpnīcu „Valmiera Glass” (Valmieras stikla šķiedras rūpnīca).
  • Martā plānotie, projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” pasākumi, pamatojoties uz ārkārtas situāciju,  tika atcelti.

Lai sekotu aktuālajai informācijai par karjeras izglītību, iesakām skolēniem kopā ar vecākiem vasaras brīvlaikā ieskatīties skolas mājas lapas www.stalbe.edu.lv sadaļā “Noderīga informācija par karjeras izglītību”.

Stalbes pamatskolas direktore, karjeras konsultante Jolanta Dzene

Varētu arī interesēt...