2013. – 2017.g. aktivitātes

2017.gada 18.maijā Stalbes vidusskolas 9.klases komanda (T.K.Robītis, J.Mocāne, A.Dzene, M.J.Ausmanis, M.A.Mikševics) jaunsargu skolotājs G.Norbuts un direktore J.Dzene piedalījās 2.Cēsu pulka Skolnieku rotas karoga maiņas pasākumā Cēsīs. Karoga maiņas ceremonijā DACVĢ karogu glabāt un godā turēt vēlēja Rūjienas vidusskolai.  

2017.gada 4.aprīlī skolā viesojās 2.Cēsu pulka Skolnieku rotas ceļojošā piemiņas karoga tradīcijas saglabāšanas vērtēšanas  komisija (A.Bērziņa, M.Niklass, G.A.Zeibots, R.Graube, R.Baško, A.Ozoliņš, K.Maulics). Skolas patriotisma un pilsoniskās līdzdalības aktivitātes prezentēja novadpētniecības pulciņa dalībnieki K.Kalniņa, P.Dzene un skolotāja E.Pumpuriņa, jaunsargu nodarbību vadītājs G.Norbuts, muzikālu priekšnesumu sniedza A.Tomsones vadītais ansamblis.  

2016.gada 19.maijā Cēsu Skolnieku rotas piemiņas karoga maiņas ceremonija Smiltenē. Stalbes vidusskolu pārstāv direktore, Jolanta Dzene, direktores vietniece Anita Šūmane, jaunsargu skolotājs Guntars Norbuts un jaunsargu komanda: Diāna Kļaviņa, Kristīne Mieriņa, Rihards Armfelds, Dāvis Kļaviņš, Markuss Armands Miksēvičs. 

2015. gada 6.jūnijā Stalbes vidusskolas jaunsargu komanda piedalījās Cēsu  Skolnieku rotas piemiņas karoga maiņas svinīgajā pasākumā Valkā. Kamēr pasākuma viesi un skolotāji devās ekskursijā pa Valku un Valgu, skolu komandas piedalījās pilsētu orientēšanās spēlē, kur gan Valkas, gan Valgas teritorijā bija jāatrod kontrolpunkti, kuros jāveic dažādi uzdevumi – godprātīgi izpildot visus uzdevumus, mūsu skolas komanda ieguva 1.vietu. 

2015.gada 24.aprīlī notika Cēsu Skolnieku rotas ceļojošā piemiņas karoga tradīciju saglabāšanas kustības skolu aktivitāte – ierakumu izveide. Aktivitātē piedalījās Stalbes vidusskolas, Smiltenes ģimnāzijas, Valkas ģimnāzijas un Gaujienas vidusskolas komandas. Komandu darbu vadīja jaunsargu skolotājs RJC 3.novada 204.vienības instruktors kapteinis Guntars Norbuts un vienības jaunsargi no Cēsīm.

2014.gads 15.septembrī Draudzīgā aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā notika svinīgs akts. Tika parakstīta  vienošanās starp Izglītības un zinātnes ministriju, Aizsardzības ministriju un tradīciju glabātāju kustības skolu dibinātājiem -Apes, Cēsu, Limbažu, Mazsalacas, Rūjienas, Smiltenes, Valkas, Valmieras un Pārgaujas pašvaldību-par 2.Cēsu pulka skolnieku rotas ceļojošā piemiņas karoga tradīcijas saglabāšanu.

2014.g. 29. maijā vidusskolēnu komanda ar skolotājiem Guntaru Norbutu un Antru Priedīti piedalījās Cēsu pulka Skolnieku rotas piemiņas karoga pasākumā Alūksnē. Ernsta Glika Alūksnes ģimnāzija nodeva karogu glabāšanā Valkas ģimnāzijai. Skolēni piedalījās Brīvības cīņu vēstures konkursā, kurā pie viena iepazina Alūksni. Skolotāji apmeklēja Jauno pili un E. Glika Bībeles muzeju. 

23.01.2014. Barikāžu atceres pasākums. Šodien skolā tik viegli vis iekļūt nevarēja. Bija jāzina parole. Tāpat kā 1991.gadā Rīgā, tā skanēja “BRĪVĪBA”. Un tikai izsakot šo vārdu, varēja iziet Jaunsargu sabūvētās barikādes, lai iekļūtu skolā un paglābtos no sala. Pa skaļruni tika izziņots ārkārtas stāvoklis un noteikta pulcēšanās skolas zālē. Te Pārgaujas novada priekšsēdētāja vietnieks Imants Kalniņš skolēniem interesantā un saprotamā veidā pastāstīja par laiku, kad viņu vecāki un vecvecāki devās uz Rīgu aizstāvēt savas tiesības uz neatkarību. Stāstījumu papildināja materiāli no tā laika; fotogrāfijas, žurnāli, barikāžu dalībnieka medaļa. Noslēgumā vienojāmies kopīgā dziesmā. 

19.11.2013. 9.klases skolēni Cēsu 2. vidusskolā piedalījās interaktīvā  Okupācijas muzeja piedāvātā nodarbībā par Latvijas valstiskuma iespējām un neatkarības pasludināšanu 20.gs. sākumā.

19.11.2013. Visa skola svinējām valsts dzimšanas dienu. Pasākuma ietvaros noskaidrojām, kas tā bija par iekārtu, no kuras tik ļoti gribējās atbrīvoties. Teorētiski to varēja iepazīt skatoties prezentāciju, kas atainoja Padomju Latvijas ikdienu, skolas dzīvi un uzspiestās ideoloģijas negatīvos aspektus. Praktiski par to varēja pārliecināties, klausoties padomju laika dziesmas 6.klases skolēnu un skolotājas Andas priekšnesumā, dzeju Edgara Škļarova izpildījumā, un 5.klases sniegumā skatoties pionieru pulciņa ierindas skati ar visu sasauksmi. Nobeigumā uzgavilējām savai brīvībai kopīgās dziesmās, kas jau kļuvušas tradicionālas un noklausījāmies Esteres Stupakas prezidenta uzrunu.

 14.11.2013. Tikāmies ar mūsu skolas bijušajiem audzēkņiem Ģirtu Smelteru un Kristapu Jēkabsonu. Simts interesantu mirkļu, ko mums viņi sagādāja. Nenovērtējam atziņa, ka ar apņēmību un,protams arī izglītības bagāžu var veikt pasaules mērogā vērtīgas lietas un paskatīties uz dzīvi un cilvēkiem no cita skatu punkta.

3.10.2013. Skolas jaunsargi un Novadpētniecības pulciņa dalībnieki devās uz mežu netālu no Ungurmuižas, lai strādātu pie Unguru aizsardzības līnijas ierakumu posma atjaunošanas. Izrakām un nostiprinājām aptuveni 10 metrus ierakuma. Jaunsargi izmantoja atlikušo diennakts daļu nakts mācībām, sadalījušies  trīs komandās pavadīja nakti mežā.

Oktobrī vēstures stundu ietvaros 6.-12.klasēm norisinājās eseju konkurss “Mana prezidenta uzruna valsts dzimšanas dienā”. Skolēni izpauda savas atziņas par to, ko katram nozīmē neatkarīga valsts. Tika runāts arī par problēmām, kuras saskatām savas valsts dzīvē, bet visvairāk tomēr uzskaitītas lietas, kas ir neapšaubāms ieguvums un laime.

22.06.2013. Cēsu kauju 94.gadadienas piemiņas pasākums un ziedu nolikšana pie piemiņas akmens Stalbē plkst.9.40.

24.05.2013. notika  Cēsu pulka Skolnieku rotas karoga piemiņas pasākums Limbažos “No zobena saule lēca”

Varētu arī interesēt...