2. Cēsu pulka skolnieku rotas piemiņas karoga maiņas pasākums Rūjienā

2.Cēsu pulka skolnieku rotas piemiņas karoga maiņas pasākumā piedalījās mūsu skolas jaunsargi. Piemiņas karogu Rūjienas vidusskola nodeva Mazsalacas vidusskolai, bet 2019./ 2020. māc.g. no  Mazsalacas skolas saņemsim mēs – Stalbes vidusskola. 

Varētu arī interesēt...