Projekta PuMPuRS aktivitātes 2021./2022.mācību gadā

Projekta PuMPuRS (Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai, ESF projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001) aktivitātes 2021./2022.mācību gadā.

Arī šajā mācību gadā vairākiem bērniem nozīmīgs atbalsts mācību priekšmetos, kuros ir vislielākās grūtības, bija individuālās konsultācijas projekta PuMPuRS (Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai)  ietvaros.

Projektā bija iesaistīti 3 skolotāji 1.semestrī un 4 skolotāji 2.semestrī, atbalstu svešvalodās, vēsturē un literatūrā sniedzot 4 skolēniem (vienam skolēnam 2 mācību priekšmetos, pārējiem – vienā mācību priekšmetā). Diemžēl jāatzīst, ka arī šajā projektā iesaistīt vairāk skolotāju un skolēnu nav iespējams pedagogu noslodzes dēļ. Kaut gan konsultācijas šajā mācību gadā varēja noritēt gan klātienē, gan attālināti, skolēniem un skolotājiem gan slimojot, gan atrodoties karantīnā, radās grūtības ar plānoto konsultāciju realizēšanu. Tiem skolēniem, kuri paši ir pietiekami motivēti un ieinteresēti, arī rezultāts ir labāks, taču, ja konsultācijas nav varējušas notikt regulāri, tad arī rezultāts ir pieticīgāks.

Tomēr kopumā  gan skolotāji, gan iesaistītie skolēni saskata projekta ietvaros sniegtā atbalsta pozitīvo ietekmi.

Varētu arī interesēt...